zarządzenia - rok 2005

zarządzenia - rok 2005

Zarządzenie Nr 296 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 roku.

Treść zarządzenia i załączników znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie nr 233 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 roku.

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 202 jest opatrzone klauzulą "poufne" i ze względnu na ochronę informacji niejawnych nie jest opublikowane w BIP

Treść zarządzenia podlega ochronie ze względu na ustawę o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r.  Dz. U. Nr 11 póz. 95 z 1999 r. z późn. zm.) i jest opatrzona klauzulą "poufne". [...]

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 86 z dnia 18.05.05 w sprawie ustalenia lokalu mieszkalnego i gruntu

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 69 z dnia 26.04.05 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 68 z dnia 26.04.05 w sprawie ustalenia ceny nieruchomosci

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 75 z dnia 09.05.05 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej   [...]

Zarządzenie Nr 62 z dnia 14.04.05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Treść zarządzenia wraz z załącznikiem - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 59 z dnia 12.04.05 w sprawie powołania komisji przetargowej

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 58 z dnia 12.04.05 w sprawie powołania komisji przetargowej

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 48 z dnia 23.03.05 w sprawie powołania komisji przetargowej

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 40 z dnia 15.03.05 w sprawie prognozy spłaty długu

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 38 z dnia 9.03.05 w sprawie powołania komisji przetargowej

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

metryczka