Porządek obrad sesji

Porządek obrad sesji

Planowana na dzień 23 marca br. sesja Rady Miasta Jarosławia - ODWOŁANA!

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia informuje, że zaplanowana w rocznym harmonogramie pracy na dzień 23 marca sesja Rady Miasta Jarosławia, została odwołana. Odwołanie zaplanowanej na dzień 23 [...]

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji na dzień 11 czerwca 2018 r., godz. 14.00

Informujemy, że podczas nadzwyczajnej sesji ogłoszono przerwę w obradach do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 14.00. [...]

Porządek obrad uroczystej sesji w dniu 20 sierpnia 2012 roku (poniedziałek)

Podczas XXXIV uroczystej sesji Rady Miasta Jarosławia nastąpi wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia Panu Jordi Savall.  I. Otwarcie sesji i powitanie gości. II. Stwierdzenie prawomocności obrad. III. [...]

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej na dzień 15 marca 2012 roku (czwartek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2012 roku. 2) w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Samorządem [...]

Porządek obrad sesji na dzień29 grudnia 2011 roku (czwartek)

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przyjęcie porządku obrad. III.Przyjęcie protokołu z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 12 grudnia 2011 r. IV.Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie [...]

Porządek obrad sesji na dzień 19 grudnia 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta z dnia 28 listopada 2011 r. IV.Przyjęcie stanowiska w sprawie obecności krzyża w miejscach publicznych. V. [...]

Porządek obrad XXII nadzwyczajnej sesji na dzień 12 grudnia 2011 roku

I. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia. IV. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad sesji na dzień2 8 października 2011 (piątek)

I. Otwarce sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiazania. IV. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 24 października 2011 roku

Porządek obrad sesji: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przyjęcie porządku obrad. III.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta z dnia 3 października 2011 r. IV.Przyjęcie sprawozdania z działalności [...]

Porządek obrad sesji na dzień 3 października 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2011 r. IV. Wręczenie przez p. Marszałka Województwa Podkarpackiego odznaki [...]

Porządek obrad sesji na dzień 29 sierpnia 2011 roku

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przyjęcie porządku obrad. III.Przyjęcie protokołów z: ·XIV sesji Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2011 r., ·XV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 41ipca 2011 r., [...]

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej zwołanej na dzień 25 lipca 2011 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjęcie uchwał: 1)w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 r., 2)w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia [...]

Porządek obrad sesji na dzień 4 lipca 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II. Przyjęcie porządku obrad.III. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław.IV. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 27 czerwca 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przyjęcie porządku obrad. III.Wystąpienie Dyrektora Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej ks. Marka Pieńkowskiego w związku z Jubileuszem 400-lecia Opactwa w [...]

Porządek obrad uroczystej sesji poświęconej Obchodom Dnia Patrona Miasta bł. Michała Czartoryskiego OP - zwołanej na dzień 10 czerwca 2011 roku (piątek)

I. Otwarcie sesji i powitanie gości.II. Stwierdzenie prawomocności obrad.III. Wystąpienie Burmistrza Miasta Jarosławia.IV. Wystąpienie Ojca Przeora Klasztoru O.O. Dominikanów.V. Wystąpienie zaproszonych gości.VI. Zakończenie obrad [...]

Porządek obrad sesji na dzień 30 maja 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 kwietnia 2011 r. IV. Przegląd stanu mienia komunalnego. V. Sprawozdanie [...]

Porządek obrad sesji zwołanej na dzień 18 kwietnia 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II. Przyjęcie porządku obrad.III. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011 roku.IV. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 [...]

Porządek obrad sesji na dzień 4 kwietnia 2011 roku

Porządek obrad sesji przewiduje: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z Organizacjami Pozarządowymi [...]

Porządekobrad sesji na dzień 21 marca 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 7 marca 2011 r. IV.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu [...]

Porządek obrad sesji na dzień 7 marca 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II. Przyjęcie porządku obrad.III. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Jarosławia - przyjęcie ślubowania.IV. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta [...]

Porządek obrad sesji na dzień 14 lutego 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2011 roku. IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie [...]

Porządek obrad sesji zwołanej na dzień 31 stycznia 2011 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2010 r. IV. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta. V.Przyjęcie sprawozdania z [...]

Porządek obrad sesji na dzień 29 grudnia 2010 roku (środa)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołów z: ·          I sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 listopada 2010 r., [...]

Porządek obrad sesji na dzień 6 grudnia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie ślubowania Burmistrza Miasta Jarosławia. IV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jarosławia. V. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 1 grudnia 2010 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad (godzina 9.00) II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2010 roku. IV. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie ustalenia [...]

Porządek obrad sesji na dzień 29 listopada 2010 roku

Sesja zostanie poprzedzona mszą świętą o godz. 10.00 w Kolegiacie Jarosławskiej. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Ślubowanie radnych. 3. Stwierdzenie prawomocnosci obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór [...]

Porządek obrad sesji na dzień 8 listopada 2010 roku

Część I - robocza - godz. 8.30 I.Otwarcie. II. Stwierdzenie prawomocności obrad. III. Przyjęcie protokołu. IV. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w [...]

Porządek obrad sesji w dniu 25 października 2010 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Wręczenie złotej odznaki "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia" Pani prof. dr hab. Janinie Marciak-Kozłowskiej. III. Przyjęcie protokołów z: - LXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta [...]

Porządek obrad sesji w dniu 27 września 2010 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2010 r. IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie [...]

Porządek obrad sesji zwołanej na dzień 30 sierpnia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołów z: -LXX sesji Rady MIasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010 roku-LXXI uroczystej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 11 czerwca [...]

Porządek obrad sesji w dniu 30 czerwca 2010 roku (środa)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok; 2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczajacych poza rok [...]

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji zwołanej na dzień 22 czerwca 2010 roku (wtorek)

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. II. Przyjecie porządku obrad. III. Podjęcie uchwały: - w sprawie zaopiniowania projektu studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu. IV. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 31 maja 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. IV. Przyjęcie sprawozdania z realizacji [...]

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 5 maja 2010 (środa)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjecie uchwały:-w sprawie utworzenia odrębnych obwaodów głosowania. IV. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad uroczystej sesji w dniu 20 kwietnia 2010 roku (wtorek)

Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Powitanie gości. Okolicznościowe wystąpienia. Przyjęcie oświadczenia Rady Miasta Jarosławia i Rady Powiatu Jarosławskiego. Zakończenie obrad.   [...]

Porządek obrad sesji z 26 kwietnia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II. Przyjęcie porządku obrad.III. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LXV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 marca 2010 roku.IV. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta [...]

Porządek obrad uroczystej sesji w dniu 22 marca 2010 roku (poniedziałek)

Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Powitanie gości. Wystąpienie: godz. 9.35 - 9.40  - Burmistrza Miasta Jarosławia godz. 9.40 - 10.00 - zaproszonych [...]

Porządek obrad sesji na dzień 23 marca 2010 roku (wtorek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji z dnia 15 lutego 2010 r. III. Przyjęcie protokołu z LXIV nadzwyczajnej sesji z dnia 1 marca 2010 r. IV. Przyjęcie [...]

Porządek obrad sesji na dzień 15 lutego 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LXII nadzwyczajnej sesji z dnia 18 stycznia 2010 r. IV. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Jarosławia na rok 2010. V. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 18 stycznia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LIX sesji z dnia 18 grudnia 2009 roku. IV. Przyjęcie protokołu z LX sesji z dnia 29 grudnia 2009 roku. v. Przyjęcie protokołu [...]

Porządek obrad sesji na dzień 4 stycznia 2010 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjęcie uchwały: 1) w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego,2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok. IV. Zakończenie [...]

Porządek obrad sesji na dzień 29 grudnia 2009 roku (wtorek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Podjęcie uchwały: 1) w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2010 roku: przedstawienie opinii o projekcie budżetu prze Przewodniczących stałych [...]

Porządek obrad sesji na dzień 18 grudnia 2009 roku (piątek)

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Wręczenie Srebrnego Krzyża Zasługi panu Henrykowi Osińskiemu. III. Przyjęcie porzadku obrad. IV. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji z dnia 23 listopada 2009 roku. V. Przyjęcie [...]

Porządek obrad sesji na dzień 23 listopada 2009 roku (poniedziałek)

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LVII sesji z dnia 26 października 2009 roku. IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [...]

Porządek obrad sesji na dzień 26 października 2009 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Uroczyste wręczenie: ·złotej odznaki "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia" Panu Zdzisławowi Szewczykowi, ·złotej odznaki "Za Zasługi Dla Miasta [...]

Porządek obrad sesji na 28 września 2009 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LIV sesji z dnia 31 sierpnia 2009 r. IV. Przyjęcie protokołu z LV nadzwyczajnej sesji z dnia 7 września 2009 r. V. Przyjęcie [...]

Porządek obrad LV nadzwyczajnej sesji na dzień 7 września 2009 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji  - (godzina 10.00). II. Stwierdzenie prawomocności obrad. III. Przyjęcie porządku obrad. IV. Podjęcie uchwał:1) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok,2) w sprawie zaciagnięcia zobowiązań wykraczajacych poza [...]

Porządek obrad sesji na dzień 31 sierpnia 2009 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2009 r. IV.Przyjęcie protokołu z LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta [...]

Porządek obrad sesji zwołanej na dzień 30 lipca 2009 roku

I.Otwarcie obrad. II. Stwierdzenie prawomocności obrad. III. Przyjęcie porządku obrad. IV. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na 2010 rok środków finansowych na wsparcie sportu. V. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 29 czerwca 2009 roku (poniedziałek)

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Wręczenie: aktu nadania Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia Panu Bogusławowi Nizieńskiemu, Złotej odznaki "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia" Panu doc. dr inż. Stanisławowi [...]

Porządek obrad uroczystej sesji w dniu 10 czerwca 2009 roku (środa)

LI uroczysta sesja Rady Miasta Jarosławia poświęcona Obchodom Dnia Patrona Miasta bł. Michała Czartoryskiego OP. Godz. 11.00 Msza Święta - kościół pw. Bożego Ciała (Kolegiata) Godz. 12.00 rozpoczęcie obrad sesji  - sala narad [...]

Porządek obrad sesji na dzień 25 maja 2009 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 20 kwietnia 2009 r. IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie [...]

Porządek obrad sesji na 20 kwietnia 2009 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z XL VIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 marca 2009 r. IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie [...]

Porządek obrad sesji na 23 marca 2009 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 lutego 2009 r. III. Przyjęcie sprawozdania z: • działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [...]

Porządek obrad sesji na dzień 16 lutego 2009 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 grudnia 2008 r. III. Przyjęcie protokołu z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2008 r. [...]

porządek obrad sesji na dzień 29 grudnia 2008 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II. Przyjęcie protokołu z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 5 grudnia 2008 roku.III. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian w uchwale własnej nr 258/XXVI/08 Rady Miasta [...]

Porządek obrad sesji na dzień 19 grudnia 2008 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2008 roku. III. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania [...]

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji na dzień 5 grudnia 2008 roku (piątek)

Porządek obrad sesji: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie udzielenia Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na zadanie: "Włączenie drogi powiatowej nr 1766R -"Morawska" od [...]

Porządek obrad sesji na dzień 24 listopada 2008 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 października 2008 r. III. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania [...]

Porządek obrad nadzwyczajniej sesji na dzień 7 listopada 2008 roku (piątek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Podjęcie uchwał: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jarosławiu oraz udzielenie bonifikaty [...]

Porządek obrad sesji na dzień 27 października 2008 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Wręczenie złotej odznaki "Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia": · prof. nadzw. dr. hab. Romanowi Fedan, · Mariuszowi Mituś Przewodniczącemu Zarządu Koła Polskiego [...]

Porządek obrad sesji na dzień 29 września 2008 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.1.Przyjęcie protokołu z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 sierpnia 2008 r. 2.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia  25 [...]

Porządek obrad sesji na dzień 14 lipca 2008 roku (poniedziałek)

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Podjęcie uchwał:1)w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.,2)w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.,3)w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na [...]

Porządek obrad sesji na dzień 18 czerwca 2008 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 maja 2008 r. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady [...]

Porządek obrad sesji na dzień 13 czerwca 2008 roku

1. Otwarcie sesji i powitanie przybyłych gości. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przedstawienie życiorysu poety J. Hordyńskiego. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 "Rokiem Jerzego Hordyńskiego w [...]

Porządek obrad sesji na dzień 12 czerwca 2008 roku (czwartek)

I. Otwarcie sesji i przywitanie gości. II. Stwierdzenie prawomocności obrad. III. Okolicznościowe wystąpienia. IV. Program artystyczny poświęcony patronowi miasta bł. Michałowi Czartoryskiemu OP. V. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 28 maja 2008 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.1. Przyjęcie porządku obrad. II. Podjęcie uchwał:1) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Stowarzyszenia Instytut polsko-Ukraiński w Jarosławiu2) w sprawie udzielenia [...]

Porządek obrad sesji 26 maja 2008 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 kwietnia 2008 r. 3.Przyjęcie protokołu z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z [...]

Porządek obrad sesji na dzień 28 kwietnia 2008 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.1. Przyjęcie porządku obrad.2. Przyjęcie protokołu z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 kwietnia 2008 roku. II. Przyjęcie sprawozdania z przekazanych dotacji [...]

Porządek obrad sesji na dzień 21 kwietnia 2008 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1.      Przyjęcie porządku obrad. 2.      Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 10 marca 2008 r., II. Przyjęcie [...]

Porządek obrad sesji 3 kwietnia 2008 roku

czwartek - godz. 9.30 XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad. II. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 258/XXVI/08 z dnia 4 lutego w [...]

Porządek obrad sesji 10 lutego 2008 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1.      Przyjęcie porządku obrad. 2.     Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lutego 2007 L, II. Zapoznanie z [...]

Porządek obrad sesji na dzień 28 grudnia 2007 roku (piątek)

28 grudnia 2007 roku (piątek)  - godzina 8.30 I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad. II. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok,2) w sprawie [...]

Porządek obrad sesji na 17 grudnia 2007 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad.2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 listopada 2007 roku. II. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie [...]

Porządek obrad uroczystej sesji zwołanej na dzień 6 grudnia 2007 roku

XXII uroczysta sesja Rady Miasta Jarosławia i Rady Powiatu Jarosławskiego poświęcona podsumowaniu obchodów - Roku Królowej Jadwigi na terenie Miasta i Powiatu Jarosławskiego, ogłoszonego dla upamiętnienia 620 rocznicy odebrania w [...]

Porządek obrad sesji na 26 listopada 2007 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.1.      Przyjęcie porządku obrad.2.      Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 października 2007 r.II. Zapoznanie [...]

Porządek obrad sesji zwołanej na dzień 29 października 2007 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad.2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 roku. II. Uroczyste wręczenie Złotej Odznaki "Za Zasługi Dla Miasta [...]

Porządek obrad sesji na 24 września 2007 roku

  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1.      Przyjęcie porządku obrad. 2.      Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2007 r. [...]

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji zwołanej na dzień 13 września 2007 roku.

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II.Podjęcie uchwały: 1. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. III. Zakończenie obrad.   [...]

Porządek obrad sesji na dzień 7 sierpnia 2007 roku (wtorek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 roku,2) w sprawie zmian w uchwale własnej nr 60/VII/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 marca 2007 roku (z [...]

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji na dzień 9 lipca 2007 roku (poniedziałek)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2007 pn. "Poprawa oferty oświatowej w Gminie Miejskiej Jarosław". 2) w sprawie [...]

porządek obrad sesji na 25 czerwca 2007 roku (poniedziałek)

Porządek obrad sesji: I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1.      Przyjęcie porządku obrad. 2.      Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia [...]

Porządek obrad uroczystej sesji zwołanej na dzień 15 czerwca 2007 roku

Porządek obrad uroczystej XIII sesji Rady Miasta Jarosławia poświęconej obchodom Dni Patrona Miasta Jarosławia bł. Ojca Michała Czartoryskiego (piątek 15 czerwca b.r. , godzina 8.30): I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności [...]

Porządek obrad sesji z 28 maja 2007 roku.

I.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1.      Przyjęcie porządku obrad. 2.   Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2007 L II. Sprawozdanie z [...]

Porządek obrad wspólnej sesji Rady Miasta Jarosławia i Rady Miasta Jaworowa 11 maja 2007 roku w Jaworowie

I. Otwarcie sesji. II. Stwierdzenie prawomocności obrad. III. Powitanie gości. IV. Wystąpienia przedstawicieli obydwu miast na temat: -współpracy związanej z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży obu miast, -sytuacją [...]

Porządek obrad sesji z dnia 23 kwietnia 2007 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 marca 2007 r. 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej VIII sesji Rady Miasta [...]

Porządek obrad sesji z dnia 12 kwietnia 2007 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad. II. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok, 2) w sprawie uchylenia uchwały własnej. III. Zakończenie obrad. [...]

Porządek obrad sesji 2 kwietnia 2007 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad. II. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zaciagnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2007, związanych z inwestycją "Rewitalizacja kmienicy [...]

Porządek obrad sesji z 19 marca 2007 roku.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1.      Przyjęcie protokołu z dnia 26 lutego 2007 r. 2.      Przyjęcie porządku obrad. II. Sprawozdanie z działalności Burmistrza z [...]

Porządek obrad sesji na dzień 26 lutego 2007 roku

Porządek obrad sesji: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1.      Przyjęcie protokołu z dnia 29 stycznia 2007 r. 2.      Przyjęcie porządku obrad. II. Sprawozdanie z [...]

Porządek obrad V sesji na dzień 29 stycznia 2007 roku

Porządek obrad sesji: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1.      Przyjęcie protokołu z dnia 28 grudnia 2006 r. 2.      Przyjęcie porządku obrad. [...]

Porządek obrad sesji na 28 grudnia 2006 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław zwołuję na dzień 28 [...]

Porządek obrad sesji 11 grudnia 2006 roku

                                      Uprzejmie zawiadamiam, [...]

Porządek obrad I sesji Rady Miasta Jarosławia w dniu 27 listopada 2006 roku.

Ogłoszenie Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław zwołuję na [...]

Porządek obrad sesji 16 października 2006 roku (poniedziałek).

Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław zwołuję na dzień 16 [...]

Porządek obrad sesji na 25 września 2006 roku (poniedziałek)

Sesja odbędzie się 25 września o godz. 9.00 w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia.   I. Otwarcie. 1. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 sierpnia 2005 roku. 2. Przyjęcie protokołu z LXII uroczystej [...]

Porządek obrad sesji 12 września 2006 roku (wtorek).

                                      Uprzejmie zawiadamiam, [...]

Porządek obrad sesji z 28 sierpnia 2006 roku.

Porządek obrad sesji: I. Otwarcie. 1. Przyjęcie protokołu z LX sesji z dnia 24 lipca 2006 r. II. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. III. Podjęcie uchwał w sprawie: 1)      [...]

Porządek obrad sesji Rady Miasta Jarosławia na dzień 26 czerwca 2006 roku

26 czerwca 2006 r. (poniedziałek) na godz. 9° LIX sesja Rady Miasta Jarosławia Porządek obrad sesji: I. Otwarcie. 1. Przyjęcie protokołu z LVII sesji z dnia 22 maja 2006 r. 2. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LVIII sesji z dnia 2 [...]

Porządek obrad sesji w dniu 22 maja 2006 roku

Porządek obrad sesji:              I.      Otwarcie. 1.      Przyjęcie protokołu z LV sesji z dnia 27 marca 2006 [...]

Porządek obrad LV sesji Rady Miasta Jarosławia na dzień 24 kwietnia 2006 roku

Porządek obrad LV sesji Rady Miasta Jarosławia na dzień 24 kwietnia 2006 r. (poniedziałek), która odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta - Rynek l, Ratusz o godz. 9.00. I. Otwarcie.l. Przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Miasta Jarosławia [...]

Porządek obrad Sesji na dzień 27 marca 2006 roku.

Porządek obrad LIV Sesji Rady Miasta Jarosławia  na dzień 27 marca 2006 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 która odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta - Rynek l, Ratusz. I. Otwarcie.l. Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Miasta [...]

Porządek obrad LIII Sesji Rady Miasta Jarosławia na dzień 27 lutego 2006 roku

27 lutego 2006 r. (poniedziałek) o godz. 9°° odbędzie się LIII sesja Rady Miasta. Porządek obrad sesji:I. Otwarcie.l. Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2006 roku.II. Ocena realizacji uchwal Rady [...]

Porządek obrad sesji na 30 stycznia 2006 roku

Porządek obrad sesji : na dzień 30 stycznia 2006 roku I. Otwarcie. 1.Przyjęcie protokołu L -tej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 grudnia 2005 r. 2.Przyjęcie protokołu LI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2005 r. II. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 19 grudnia 2005 roku.

I. Otwarcie.l .Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2005 r.II. Podjęcie uchwal w sprawie :1. wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 r.,2. wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 r.,3. [...]

Porządek obrad sesji na dzień 28 grudnia 2005 roku.

  Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 5 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław zwołuję na [...]

Porządek obrad sesji Rady Miasta Jarosławia - 28 listopada 2005 roku

OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 5 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław [...]

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta Jarosławia - 25 października 2005 roku

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.    Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 5 [...]

Porządek obrad uroczystej sesji - 25 października 2005 roku

 I.   Otwarcie.II. Powitanie gości.III. Wystąpienia okolicznościowe.IV. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.V.  Zakończenie.     Przewodniczący Rady Miastamgr Marian Janusz &n [...]

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta Jarosławia na dzień 3 października 2005 roku

I. Otwarcie. II. Wręczenie Złotej Odznaki za Zasługi dla Miasta Jarosławia. III. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/05 z sesji w dniu 29 sierpnia 2005 roku. IV. Ocena realizacji uchwały budżetowej w I półroczu 2005 roku. V. Przyjęcie [...]

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta Jarosławia na 29 sierpnia 2005 roku

  I. Otwarcie:   l/Przyjęcie protokołu Nr XLIII/05 z uroczystej sesji w dniu 11 czerwca 2005 roku. 2/Przyjęcie protokołu Nr XLIV/05 z sesji z dnia 20 czerwca 2005 roku. 3/Przyjęcie protokołu Nr XLV/05 z nadzwyczajnej sesji z [...]

porządek obrad XLV nadzwyczajnej sesji Rady MIasta Jarosławia - 1 sierpnia 2005 roku

  Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 6 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław zwołuję na [...]

porządek obrad sesji Rady Miasta Jarosławia z 20 czerwca 2005 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 6 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław zwołuję na dzień 20 [...]

porządek obrad Uroczystej sesji Rady Miasta Jarosławia w dniu 11 czerwca 2005 roku

  1. Otwarcie. 2. Okolicznościowe wystąpienia:- przedstawiciel O. Dominikanów- przedstawiciel Rodziny Czartoryskich 3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia patronem Błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego. 4. Odsłonięcie [...]

Porządek obrad sesji XLII Rady Miasta Jarosławia - 16 maj 2005 roku

Porządek obrad sesji znajduje się w pliku poniżej [...]

Porządek obrad XLI/05 sesji Rady Miasta Jarosławia - 25 kwiecień 2005 roku

Porządek obrad sesji znajduje się w pliku poniżej [...]

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta Jarosławia - 7 marca 2005 roku

Porządek obrad znajduje się w pliku poniżej [...]

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 lutego 2005

Porządek sesji znajduje się w pliku poniżej [...]

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Jarosławia - 22 listopad 2004 roku

W oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz par. 27 ust. 4 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław zwołuję na dzień 22 listopada 2004 roku (poniedziałek) na [...]

Porządek obrad sesji XXXIV Rady Miasta Jarosławia - 25 październik 2004 roku

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Jarosławia na dzień 25 października 2004 roku (poniedziałek)I. Otwarcie.Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/04 z nadzwyczajnej sesji 4 października 2004 roku.II. Informacja Burmistrza Miasta o podjętych [...]

Porządek obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji RM Jarosławia - 4 październik 2004 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz par. 4 Regulaminu Rady Miasta Jarosławia zwołuję na dzień 4 [...]

Porządek XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia - 20 wrzesień 2004 roku

Porządek obrad sesji:  20.09.2004r. I. Otwarcie. II. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego przygotowania do realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice-Korczowa [...]

metryczka