zarządzenia - rok 2003

zarządzenia - rok 2003

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 454 z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

Zarządzenie Nr 454/2003 z dnia 04.11.2003 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu [...]

Zarządzenie Nr 392/2003 - zał.

Załącznik do Zarządzenia Nr 392/2003 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19.09.2003 r. - w sprawie regulaminu przyznawania tytułu Burmistrza Miasta Jarosławia "Zasłużony dla oświaty jarosławskiej" [...]

Zarządzenie Nr 392reg/2003

Zarządzenie Nr 392reg/2003 - Regulamin przyznawania tytułu Burmistrza Miasta Jarosławia "Zasłużony dla oświaty jarosławskiej" [...]

Zarządzenie Nr 363 z dnia 5 września 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Jarosławiu

Zarządzenie Nr 363/2003 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 05.09.2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Jarosławiu [...]

Zarządzenie Nr 352/2003

Zarządzenie Nr 352/2003 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01.09.2003 w sprawie korzystania z samochodu osobowo - terenowego Łada Niva dla celów służbowych [...]

Zarządzenie Nr 343/2003

Zarządzenie Nr 343/2003 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29.08.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 r. [...]

Zarządzenie Nr 341 z dnia 21 sierpnia 2003 roku

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 250/2003

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (do 30.000 euro) na wykonanie przebudowy sieci komputerowej i telefonicznej w UM Jarosławia [...]

Zarządzenie Nr 233/2003

Zarządzenie Nr 233/2003 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.06.2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na Os. Pułaskiego w Jarosławiu [...]

Zarządzenie Nr 224/2003

Zarządzenie Nr 224/2003 w sprawie wydzierżawienia  gruntu położonego przy ul. Kraszewskiego w Jarosławiu [...]

Zarządzenie Nr 182 z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Kraszewskiego w Jarosławiu

Zarządzenie Nr 182/2003 z dnia 14.05.2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Kraszewskiego w Jarosławiu [...]

Zarządzenie Nr 180 z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Jana Pawła II w Jarosławiu

Zarządzenie Nr 180/2003 z dnia 14.05.2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Jana Pawła II w Jarosławiu [...]

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 122 z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na oczyszczenie terenów gminnych [...] z zanieczyszczeń

Zarządzenie Nr 122/2003 z dnia 03.04.2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na oczyszczenie terenów gminnych wymienionych poniżej [...]

Zarządzenie Nr 116 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie prognozy spłaty długu

Treść zarządzenia znajduje się w plikach poniżej   [...]

Zarządzenie Nr 98 z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie powołania komisji

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Zarządzenie Nr 48/2003 z dnia 18.02.2003 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów [...]

Zarządzenie Nr 37 z dnia 2003 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

Zarządzenie Nr 37/2003 z dnia 29.01.2003 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu [...]

metryczka