osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Jarosław

osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Jarosław

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - roczne

Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną: [...]

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - roczne

Kierownik jednostki organizacyjnej gminy: [...]

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - roczne

Kierownik jednostki organizacyjnej gminy: [...]

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Barbara Kwaśniak

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok złożone w związku z powierzeniem z dn. 01.03.2018 p. o. dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu pani Barbarze Kwaśniak [...]

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Jacek Stalski

Jacek Stalski - oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem z dn. 07.08.2017 r. na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu [...]

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - cząstkowe

Piotr Pajda - oświadczenie majątkowe za 2017 r. złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu z dn. 3.08.2017 r. [...]

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - cząstkowe

Piotr Pajda - oświadczenie majątkowe za 2016 r. złożone w związku z zatrudnieniem z dn. 02.05.2016 r. na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu [...]

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - roczne

Oświadczenie majątkowe Stanisława Słoty - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu [...]

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Greta Kłak- oświadczenie majątkowe za 2016 rok ,złożone w związku z zaprzestaniem z dniem 24.01.2016 r. pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu - Stanisław Słota -oświadczenie majątkowe za 2016 rok [...]

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - cząstkowe

Aleksander Kozik - oświadczenie majątkowe za 2015 rok, złożone w związku z odwołaniem z dn. 20.05.2015 r. z funkcji członka Zarządu - Zastępcy Prezesa PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. Jan Pels - oświadczenie majątkowe za 2015 rok, złożone [...]

metryczka