Oświadczenia majątkowe

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U.2020.713) wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz miejscu położenia nieruchomości wymienionych w części B tego oświadczenia.

formularz oświadczenia majątkowego (110kB) plik

formularz - oświadczenie majątkowe radnego gminy (409kB) pdf

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OPUBLIKOWANO W PONIŻSZYCH KATALOGACH:


radni Rady Miasta Jarosławia

burmistrz miasta

zastępcy burmistrza miasta

sekretarz miasta

skarbnik miasta

osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Jarosław

osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza miasta
metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (16 czerwca 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (16 czerwca 2004, 11:30:53)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (29 października 2020, 12:41:51)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 52720