Oświadczenia majątkowe

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U.2019.506) wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz miejscu położenia nieruchomości wymienionych w części B tego oświadczenia.

formularz oświadczenia majątkowego (110kB) plik

formularz - oświadczenie majątkowe radnego gminy (409kB) pdf

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OPUBLIKOWANO W PONIŻSZYCH KATALOGACH:


Radni Miasta Jarosławia  więcej...


Burmistrz Miasta Jarosławia  więcej...


zastępcy burmistrza miasta  więcej...


Sekretarz więcej...


Skarbnik więcej...


Osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Jarosław więcej...


Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza więcej...


metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (16 czerwca 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (16 czerwca 2004, 11:30:53)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (15 listopada 2019, 10:38:12)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 50324