Tryb działania

W sprawach pomocy społecznej tryb działania określają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej.
W sprawach świadczeń rodzinnych - ustawa o świadczeniach rodzinnych, natomiast w sprawach zaliczki alimentacyjnej - ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
 
Obowiązująca procedura:

W sprawach pomocy społecznej:

-zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego   właściwego ośrodka pomocy społecznej,
-wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej,
-udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc,
-ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy,
-podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy,
-wydanie i dostarczenie decyzji w formie pisemnej,
-po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.

W sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej:

- złożenie kompletnego wniosku,
- wydanie decyzji,
- realizacja świadczeń.


 

metryczka


Wytworzył: Damian Rygiel (13 kwietnia 2007)
Opublikował: Beata Wieland (1 czerwca 2004, 21:38:14)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (19 listopada 2019, 11:01:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6280