Związek Miast Polskich

Na mocy Uchwały nr 392/XXXIII/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 marca 1997 r. (z późn. zm. 25.10.99 - Uchwała nr 234/XII/99 dostępna w katalogu "Uchwały" BIP) miasto Jarosław przystąpiło do Związku Miast Polskich.


Uchwała nr 48/VI/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 17 lutego 2003
w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

Na podstawie art. 18 ust. 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 17 ust. 3 Statutu Związku Miast Polskich Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:


§ 1 W uchwale nr 392/XXXIII/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "Przedstawicielem Rady Miasta Jarosławia do Związku Miast Polskich jest Burmistrz Miasta Jarosławia".
2. § 3 uchwały skreśla się.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 392/1997 (193kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Rada Miasta Jarosławia (25 października 1999)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (15 września 2004, 08:40:00)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (17 września 2020, 07:03:41)
Zmieniono: korekta literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3163