rejestry, ewidencje i archiwa

 
Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 
-rejestr dzieci na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
-rejestr akt osobowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
-rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
-rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
-rejestr pieczęci
-rejestr wypadków
-rejestr umowy- zlecenie
-rejestr korespondencji
-rejestr emerytów rencistów
-rejestr urlopów
-rejestr podwyżek nagród
-rejestr książek inwentarzowych-środków trwałych
-ewidencja kartotek żywieniowych
-ewidencja kart wyposażenia pracowników
-ewidencja zbiorów archiwalnych
-ewidencja ksiąg rachunkowych
-ewidencja- budżet
-dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
-dokumentacja przeglądów i kontroli
-dokumentacja BHP
-dokumentacja przetargów
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor MP 3 (30 czerwca 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (30 czerwca 2004, 14:25:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5057