budżet


BUDŻET  
Powierzchnia budynku wynosi     555,2m²
 
Utrzymanie budynku wraz z obsługą wynosi:
 
Nauczanie i wychowanie
 
Liczba etatów I-VIII wynosi:          12 pełnozatrudnionych nauczycieli
                                                   1 niepełnozatrudniony- siostra zakonna
                   IX- XII                      j.w.
 
Liczba dzieci  I- VIII wynosi:  135
 
                   IX-XII              143
 
Liczba oddziałów: sześć w tym jeden integracyjny I- VIII, IX- XII.
 
 
Środki trwałe  011                                              225,767,35 umorzenie     72,043,88
 
 
Budynki i budowle                                              225,767,35 umorzenie     72,043,88
 
Środki trwałe w użytkowaniu 013                            17.544,56
 
Pomoce naukowe i dydaktyczne                            11,567,22
Maszyny i urządzenia                                            5,977,34
 
Pozostałe wyposażenie                                          3,551,93
 
Biurka, stoliki, regały, tablice, urządzenia sal,
Sprzęt gospodarczo- porządkowy                            3,551,93
 
Zbiory biblioteczne 014                                          3,350,32

Płace nauczycieli                                                 274770,90

Płace obsługi                                                      174551,43
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor MP 3 (30 czerwca 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (30 czerwca 2004, 14:20:45)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (3 marca 2006, 15:26:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3634