Kompetencje

Cele i zadania Ośrodka.
 
Celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności  człowieka. 
Pomoc  społeczna  powinna  w  miarę  możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :
 
a) wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta Jarosławia,
b) realizuje  zadania  zlecone z zakresu  administracji  rządowej  kierując  się  ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę,
c) koordynuje  realizację  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieni programów pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych i innych, których  celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
d) kieruje  wnioski  o  ustalenie  niezdolności  do  pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności  do organów   określonych odrębnymi przepisami.
 
 
 
Do podstawowych zadań Ośrodka należy :
 
1. Z zakresu zadań własnych gminy :
a) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób   wymagających opieki,                                           
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek oraz pomocy w naturze na   ekonomiczne usamodzielnienie,
d) inne  zadania z zakresu  pomocy  społecznej  wynikające  z  rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 
 
2. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym :
 
a) udzielanie  schronienia, posiłku, niezbędnego  ubrania  osobom  tego pozbawionym,
b) organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
c) świadczenie  usług  opiekuńczych, w  tym  specjalistycznych, w  miejscu  zamieszkania,
d) przyznawanie i wypłacanie  zasiłku  celowego  na  pokrycie  wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
e) praca socjalna,
f) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia  zdrowotne  osób  bezdomnych i innych  osób  nie  mających  dochodu i możliwości  uzyskania  świadczeń  na  podstawie  przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
i) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
j) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
k) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje  z  zatrudnienia  w  związku  z  koniecznością  sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, oraz  wspólnie  nie zamieszkującymi  matką, ojcem  lub rodzeństwem,
l) dożywianie dzieci,
ł) kierowanie do domu pomocy  społecznej i ponoszenie odpłatności na pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
                                                   
 
3. Z zakresu zadań zleconych :
 
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255, oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305),
c) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
d) przyznawanie i wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
e) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
f) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
g) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów Pomocy społecznej, bądź  innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych  oraz  rozwój  specjalistycznego  wsparcia,  po zapewnieniu odpowiednich środków.
h) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 kwietnia 2007r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.


 


Wytworzył: Damian Rygiel (13 kwietnia 2007)
Opublikował: Beata Wieland (1 czerwca 2004, 21:05:02)

Ostatnia zmiana: Damian Rygiel (13 kwietnia 2007, 11:12:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8026

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij