rejestry, ewidencje i archiwa

Dokumentacja Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki znajduje się w Archiwum Zakładowym i prowadzona jest przez kierownika administracyjnego. Udostępnienie dokumentów wymaga zgody dyrektora ośrodka po złożeniu wniosku

1. Rejestry:
    - Korespondencji przychodzącej i wychodzącej
    - Zarządzeń Dyrektora JOKiS
    - Zapisów księgowych w tym: 
      rejestr memoriałów 
      rejestr sprzedaży VAT 
      rejestr zakupów VAT

2. Ewidencje:
    - Akt osobowych pracowników
    - Czasu pracy
    - Delegacji służbowych
    - Urlopów pracowniczych
    - Okresowych badań lekarskich
    - Wypadków pracowników 
    - Druków ścisłego zarachowania
    - Finansowo-księgowe operacji gospodarczych
    - Środków trwałych
    - Działalności zespołów artystycznych, artystów indywidualnych
    - Wydawanych zaświadczeń
    - Zasobu bibliotecznego

3. Archiwa:
   - Dokumenty finansowo-księgowe
   - Dokumenty kadrowe
   - Dokumenty działalności kulturalnej
 

 
                                            ZMIANY ORGANIZACYJNE


1945 -  Jarosławski Dom Kultury (powołany w styczniu tego roku zarządzeniem Ministerstwa  Kultury, Informacji i Propagandy)
1947 - Powiatowy Dom Kultury Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych

1949 - Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych

1954 - Powiatowy Dom kultury (podlegający Powiatowej Radzie Narodowej)

1974 - Jarosławski Dom Kultury

1980 - Miejski Ośrodek Kultury

1985 - Jarosławski Dom Kultury Oddział Wojewódzkiego Domu Kultury w Przemyślu

1986 - Miejski Ośrodek Kultury

2019 - Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki (zmiana nazwy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu)
 
 

 


metryczka


Wytworzył: dyrektor (21 lipca 2004)
Opublikował: Marzena Rychtyk (20 lipca 2004, 13:29:22)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (28 kwietnia 2019, 09:48:21)
Zmieniono: zmiana nazwy jednostki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6688