Budżet

                        Budżet JOKiS w Jarosławiu
Przychody:
1. Dotacja podmiotowa z UM.
2. Dotacja celowa /MKIDN, WPKZ, PISF, UM.
3. Przychody ze sprzedaży:
    - działalności kulturalnej,
    - działalności pozostałej,
    - towarów.
4. Pozostałe przychody operacyjne.
5. Przychody finansowe.

Koszty uzyskania przychodów:
1. Wynagrodzenia ogółem:
    - wynagrodzenia osobowe,
    - wynagrodzenia na umowy zlecenia i o dzieło.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze:
     - składki ZUS,
     - składki na FP,
     - odpis na ZFŚS,
     - szkolenia pracowników.
3. Koszty zużycia materiałów i energii:
     - materiały biurowe,
     - materiały czystościowe,
     - materiały do napraw i konserwacji,
     - materiały do imprez,
     - nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników konkursów, festiwali,
     - zużycie energii elektrycznej, gazu, wody.
4. Usługi obce:
     - zakup imprez, filmów, spektakli,
     - usługi pocztowo-telekomunikacyjne,
     - usługi serwisowe,
     - usługi remontowe,
     - koszty wynajmu pomieszczeń w kamienicy Rynek 6,
     - koszty utrzymania zespołów.
5. Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości.
6. Pozostałe koszty rodzajowe:
     - delegacje.
    

metryczka


Wytworzył: dyrektor (16 lipca 2004)
Opublikował: Marzena Rychtyk (16 lipca 2004, 12:28:24)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (29 października 2020, 10:17:18)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6977