Kompetencje

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Burmistrz Miasta Jarosławia.
Instytucja powstała w 1945 r. pod nazwą Jarosławski Powiatowy Dom Kultury. Od 1 czerwca 1992 r. działała jako Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, zaś od 19 kwietnia 2019 r. funkcjonuje jako Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.
Działalność JOKiS prowadzona jest w zabytkowym budynku, o wysokich walorach artystycznych i historycznych, w dawnym obiekcie byłego Towarzystwa Gimnastycznego "SOKÓŁ".
Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki to obiekt użyteczności publicznej, udostępniony dla różnych grup wiekowych dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów a także osób niepełnosprawnych przez siedem dni w tygodniu. JOKiS prowadzi różnorodną działalność kulturalną, jest organizatorem licznych imprez typu: spektakle teatralne, przeglądy, pokazy, wystawy, imprezy miejskie, konkursy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym itp.
W ośrodku aktywnie działają: pracownie, galerie oraz kino. Po remoncie oddane zostały do użytku nowe pracownie w piwnicach „Sokoła”. Duża cześć działań o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym odbywa się również w przestrzeni miasta.
W ramach działalności JOKiS funkcjonuje również Księgarnia Jarosławski Kuferek Artystyczny oraz Galeria Rynek 6.
Od kwietnia 2019 roku działania kulturalne prowadzone są również w Centrum Edukacji Kulturalnej. Są to pomieszczenia w podziemiach Ratusza oraz w przestrzeni Bramy Krakowskiej odremontowane i wyposażone dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Miejską Jarosław.

CYKLICZNE IMPREZY JOKiS:

SPOTKANIA TEATRALNE „JASEŁKA”
– styczeń

JASEŁKA PRZEDSZKOLAKÓW - styczeń

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
– styczeń

JAROSŁAWSKIE KOTY - KONKURS FOTOGRAFICZNY - luty

PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI” - marzec

KONKURS POETYCKI "WIOSNA W SERCU WIOSNA WKOŁO" organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną filia w Jarosławiu przy współpracy z JOKiS - marzec

KONKURS PLASTYCZNY "NAJPIĘKNIEJSZA MARZANNA" - marzec

SZKOLNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE - ELIMINACJE POWIATOWE - kwiecień
przegląd scenicznej twórczości dziecięcej. Organizator: JOKiS we współ. z SP nr 15 w Przemyślu i CK w Przemyślu.

"MASZ TALENT" - eliminacje powiatowe - kwiecień. Organizator: Jarosławska Fundacja "Pomocna Dłoń" we współpracy z JOKiS

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - marzec/kwiecień

PRZEGLĄD PIOSENKI PROMUJĄCEJ ZDROWIE - kwiecień. Organizatorzy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Podkarpacka Sieć Szkół Promujących Zdrowie, Jarosławskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, JOKiS

KONKURS RECYTATORSKI "LUTNIA SAFONY" - marzec

KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ - marzec/kwiecień

KONKURS PIOSENKI DLA DZIECI „O ZŁOTY KLUCZ DO SŁAWY”

PRZEGLĄD KABARETÓW MŁODZIEŻOWYCH "MŁODSZA PAKA" - maj. Organizatorzy: JOKiS, Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej "PAKA" w Krakowie.

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH "POROZMAWIAJMY O UZALEŻNIENIACH" - maj. Etap powiatowy.

I JA MAM TALENT - Artystyczne Prezentacje Przedszkolaków. Organizator JOKiS

"JAROSŁAWSKI KACPEREK" - PRZEGLĄD SZKOLNYCH FORM TEATRALNYCH
- maj. Organizator JOKiS

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE - REPETONI
- maj. Organizator OSW im. JP II w Jarosławiu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tobie", JOKiS, PWSTE w Jarosławiu.

SPONTANICZNY KONKURS WIERSZY PATRIOTYCZNYCH "KTO TY JESTEŚ" - czerwiec. Organizator JOKiS

KONKURS PLASTYCZNY „ W ŚWIECIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ” -
czerwiec. Organizator JOKiS.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY "JAROSŁAWSKI KUFEREK" - sierpień Organizator JOKiS.

JAROSŁAWSKIE PSY - KONKURS FOTOGRAFICZNY - lipiec. Organizator JOKiS

JAROSŁAWSKIE DNI SZTUKI - JARMARK JAROSLAWSKI sierpień. Organizator BURMISTRZ MIASTA JAROSLAWIA/CKiP/ JOKiS.

PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH - NA DZIEDZIŃCU -wrzesień. Organizator JOKiS

MIĘDZYNARODOWE KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE - TYLKO JEDNO ZDJĘCIE - /listopad. Organizator JOKiS.

KONKURS WIERSZE, PROZA I PIOSENKI O POWSTANIU WARSZAWSKIM - październik. Organizator JOKiS.

"HARCOTEKA" - festiwal piosenki harcerskiej im. Czesławy "Baśki" Puzon - październik,

KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY O JESIENI „WAWRZYNEK” - październik. Organizator JOKiS.

TURNIEJ POETYCKI „ O LAUR IMPRESJI” - październik. Organizator JOKiS.

PRZEGLĄD PIOSENKI KRESOWEJ - listopad
Konkurs zorganizowany przez JOKiS, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich.

PODKARPACKI KONKURS "LITERATURA I DZIECI" - eliminacje powiatowe. Listopad.

"SERCE W PLECAKU" OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI OJCZYSTEJ I. M. ZIELIŃSKIEGO. Listopad. Organizator Urząd Miasta Jarosławia, JOKiS, Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu.

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW "DROBNY" - listopad. Organizator JOKiS

PODKARPACKI KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ - eliminacje strefowe. Listopad.
Organizatorzy: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, JOKiS

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE SKRZYDŁA ANIELSKIE - grudzień. Organizator JOKiS.

CYKL IMPREZ Z OKAZJI FERII ZIMOWYCH ORAZ WAKACJI  - luty, lipiec/sierpień

KULTURALNE DZIAŁANIA W DZIELNICACH MIASTA JAROSŁAWIA - "WAKACYJNY ZAWRÓT GŁOWY". Organizatorzy: Rady Dzielnic Jarosławia, JOKiS

PÓŁKOLONIA "WAKACJE Z KULTURĄ". Organizator Urząd Miasta Jarosławia/JOKiS

ZESPOŁY, KLUBY, KOŁA:

Szkoła Rysunku i Malarstwa,
Pracownia grafiki warsztatowej "Łączymy pokolenia",
Pracownia JCCA,
Grupa plastyczna "Plastusie",
Klub Małego Artysty Odkrywcy,
Grupa Rękodzieła Artystycznego,
Grupa poetycka "Anafora",
Grupa baletowa,
Stowarzyszenie Em-Art,
Jarosławska Scena Piosenki Aktorskiej,
Soliści JOKiS
Jarosławski Teatr Sztuk Drobnych Kącik,
Teatr Kąt,
Teatr Cienie PSONI,
Teatr Jednego Aktora,
Grupa teatralna Plaster,
Grupa teatralna Plasterek,
Pracownia fotografii i filmu,
Klub Fotograficzny ATEST 70
Klub Numizmatyka

metryczka


Wytworzył: dyrektor (7 sierpnia 2007)
Opublikował: Marzena Rychtyk (16 lipca 2004, 11:26:40)

Ostatnia zmiana: Marzena Stęc (6 października 2020, 10:36:49)
Zmieniono: zmiana informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9188