MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI IM. BURMISTRZA ADOLFA DIETZIUSA W JAROSŁAWIU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
im. Burmistrza Adolfa Dietziusa 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław

Kontakt:
administracja tel. (16) 6215658
fax tel. (16) 6215658 w.27
hala sportowo-widowiskowa tel. (16) 6215658 w.22
kryta pływalnia tel. (16) 6244141
dom hotelowy tel. (16) 6212640
stadion tel. (16) 6214754
dyrektor - mgr Jacek Stalski
e-mail: mosir@jaroslaw.pl
Strona internetowa MOSiR: www.mosir.jaroslaw.pl


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Jarosław, funkcjonującą w formie samorządowej jednostki budżetowej, tj. jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych, która nie posiada osobowości prawnej.

Podobnie jak inne jednostki tego typu, MOSiR odpłatnie wykonuje postawione przed nim zadania, pokrywając koszty swojej działalności z dochodów własnych oraz otrzymywanej dotacji przedmiotowej.
Organem stanowiącym dla ośrodka jest Rada Miasta Jarosławia, natomiast stały i operatywny nadzór nad działalnością sprawuje burmistrz miasta.
Ośrodkiem zarządza dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa i jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy.    
 
    Najważniejsze podstawy prawne i ogólne zasady działania ośrodka regulują następujące akty prawne:

-ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym 
-ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
-ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
-ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
-Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, nadany Uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 143/XV/2003 r. z dnia 6 października 2003 roku.
 
Podstawowym celem ośrodka jest realizacja zadań własnych gminy, głównie w zakresie promocji i szerzenia wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku.

Cel ten realizowany jest przy wykorzystaniu posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej, urządzeń i sprzętu oraz poprzez organizację imprez i zawodów sportowych. Oczekiwanym efektem jest pozyskiwanie coraz większej części społeczeństwa miasta do aktywnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej.
Ponadto działalność ośrodka obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Ich celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 
      
  Ośrodek jest jednym z kilkuset komunalnych ośrodków działających w naszym kraju i jedyną instytucją w Jarosławiu, która dysponuje tak znaczącym majątkiem, służącym celom rozwoju kultury fizycznej, nie tylko w skali miasta, ale również  szerszej  - ogólnopolskiej.
 
Bazę Ośrodka stanowią  następujące obiekty:

hala sportowo-widowiskowa, 
kryta pływalnia,
dom hotelowy,
stadion miejski,
pływalnia sezonowa, 
sztuczne lodowisko.  

metryczka


Wytworzył: Jerzy Wołoszyn (5 maja 2005)
Opublikował: Jacek Stalski (5 maja 2005, 08:31:52)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (22 czerwca 2020, 09:18:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25929