Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Jarosławia

Burmistrz Miasta Jarosławia
mgr Waldemar Paluch

I Zastępca Burmistrza
ds. infrastruktury technicznej

mgr Wiesław Pirożek


II Zastępca Burmistrza
ds. infrastruktury społecznej
dr Dariusz Tracz

Sekretarz
dr Ewa Pieniążek

Skarbnik
  mgr Anna Gołąb

Sekretariat
mgr Monika Schmidt

Telefony
16 - 624 87 00, 624 87 01

Fax
16 - 624 87 65

W strukturę urzędu wchodzą następujące jednostki organizacyjne, dla których wprowadza się symbole literowe służące do znakowania spraw:
 
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)                                        
Kancelaria Burmistrza Miasta (KBM )                                                        
Wydział Finansowo-Księgowy (FK)                                                       
Urząd Stanu Cywilnego (USC)                                                               
Biuro Informatyki i Przetwarzania Danych (BI)                                         
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (GKN)
Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej (RMI)                                             
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych (SO)                                          
Wydział Oświaty (OS)                                                                          
Straż Miejska (SM)                                                                             
Wieloosobowe  stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)                        
Samodzielne stanowiska ds. audytu i kontroli (AU, KW)                  
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej (RP)                                     
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
Biuro Pozyskiwania Funduszy (BPF),
Inspektor Ochrony Danych (IOD).                                      
 
Jednostki organizacyjne urzędu, w zależności od zakresu i charakteru zadań, mogą dzielić się na następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:
- wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne na prawach wydziału zwane biurami, kancelariami,
- samodzielne wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.
 
Struktura urzędu obejmuje również kierownicze stanowiska o znaczeniu strategicznym, dla których ustala się następujące symbole literowe:
 
1.  stanowisko burmistrza (B)
2.  wieloosobowe stanowisko zastępcy burmistrza (ZB1, ZB2)
3.  stanowisko sekretarza (SE)
4.  stanowisko skarbnika (SK)
 
W urzędzie funkcjonują ponadto:

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych usytuowany organizacyjnie w strukturze Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych, który podlega bezpośrednio burmistrzowi,
2. Rzecznik Prasowy usytuowany organizacyjnie w strukturze Kancelarii Burmistrza Miasta,
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 
Graficzny schemat organizacyjny - załącznik nr 1 do regulaminu.

GRAFICZNY SCHEMAT ORGANIZACYJNY UM JAROSŁAWIA (511kB) pdf

metryczka


Wytworzył: UM Jarosław (6 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (26 maja 2004, 20:17:18)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (3 kwietnia 2020, 12:30:16)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14824