Kontakt

przewodniczący Rady Miasta Jarosławia:

Szczepan Łąka
 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia:

Bożena Łanowy

Wiesław Strzępek

Agnieszka Wywrót

 
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
pokój nr 28, piętro II
tel. 16 624 87 08
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Adres do korespondencji:
Rada Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław
tel. 16 624 87 08
 


Do kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta należy:

 • organizacja pracy rady
 • ustalanie porządku obrad sesji
 • przygotowywanie i zwoływanie sesji rady
 • koordynowanie realizacji zadań rady i jej organów
 • udzielanie radnym pomocy w sprawowaniu mandatów
 • delegowanie radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • przewodniczenie obradom rady
 • reprezentowanie rady na zewnątrz
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawą, statutem oraz wskazanych przez radę miasta
                                                     

Godziny przyjęć interesantów:


 • Szczepan Łąka, przewodniczący rady miasta pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 11.00, miejsce: Urząd Miasta Jarosławia, II piętro, pokój 27,
 • Bożena Łanowy, wiceprzewodnicząca rady miasta pełni dyżur w każdą środę w godz. od 10.00 do 12.00, miejsce: Urząd Miasta Jarosławia, II piętro, pokój 27,
 • Wiesław Strzępek, wiceprzewodniczący rady miasta pełni dyżur w każdy piątek od godz. 14.00 do 15.00, miejsce: Urząd Miasta Jarosławia, II piętro, pokój 27,
 • Agnieszka Wywrót, wiceprzewodnicząca rady miasta pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca  w godz. od 14.00 do 15.30, miejsce: Urząd Miasta Jarosławia, II piętro, pokój 27 oraz w drugi czwartek miesiąca w godz. od 15.30 do 16.30, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry, Filia nr 2, ul. Skarbowskiego 10,
 • Piotr Kozak, radny rady miasta pełni dyżur w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca od godz. 16.00 do 17.00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry, filia nr 4 - os. Kopernika 5, tel.kontaktowy: 609 087 268, mail: kozakpiotr1994@gmail.com, facebook:www.facebook.com/PiotrKozakRadnyMiastaJarosławia,
 • Magdalena Cisek-Skiba, radna rady miasta pełni dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 17.00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, ul. 3 Maja 30,
 • Wanda Czerwiec, radna rady miasta pełni dyżur w drugi piątek miesiąca od godz. 10.00 do 11.00, miejsce: Urząd Miasta Jarosławia, II piętro, pokój 27.


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Cicirko-Błahuta (27 listopada 2006)
Opublikował: Marta Hawryszko (20 kwietnia 2005, 09:51:11)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (24 lipca 2020, 07:41:45)
Zmieniono: aktualizacja adresu mailowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 34617