Urząd Stanu Cywilnego USC

Urząd Stanu Cywilnego USC

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 6, I piętro, pok.12a
37-500 Jarosław
tel. 16 624 87 06, fax: 16 624 87 41
e-mail: usc@jaroslaw.pl


kierownik
mgr Ewa Rokoszyńska

Rynek 6, I piętro, pok. 17
tel. 16 624 87 06
e-mail: usc@um.jaroslaw.pl

zastępca kierownika

mgr Teresa Olesek


Rynek 6, I piętro, pok. 17
tel. 16 624 87 67, e-mail: teresa.olesek@um.jaroslaw.pl


zastępca kierownika
mgr Jolanta Dmytrów

Rynek 6, parter, pok. 4
tel. 16 624 87 42, e-mail: jolanta.dmytrow@um.jaroslaw.pl

REJESTRACJA URODZEŃ I ZGONÓW, WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW, ARCHIWUM USC:
Rynek 6, parter, pok. 4

inspektor: mgr Ewa Hrycak, tel. 16 624 87 41, e-mail: usc1@jaroslaw.pl
inspektor: mgr Danuta Granda, tel. 16 624 87 42, e-mail: usc1@jaroslaw.pl
inspektor: mgr Agnieszka Gładysz, tel. 16 624 87 68, e-mail: usc1@jaroslaw.pl
inspektor: mgr Anna Hajnus, tel. 16 624 87 42, e-mail: usc1@jaroslaw.pl

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW, WNIOSKI O NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE,  INFORMACJE OGÓLNE:

Rynek 6, I piętro, pokój nr 12a
tel. 16 624 87 06,
16 624 87 67

Konto Urzędu Miasta Jarosławia,
na które należy dokonywać wpłat związanych z zakresem działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Jarosławiu:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO:

INFORMACJE (23kB) word

Poniżej pliki wniosków:

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu z rejestru stanu cywilnego wniosek (34kB) plik
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wniosek (455kB) word
3. wniosek na transkrypcję aktu urodzenia wniosek (60kB) word
4. wniosek na transkrypcję aktu małżeństwa wniosek (13kB) plik
5. wniosek na transkrypcję aktu zgonu wniosek (54kB) word
6. oświadczenie o powrocie do nazwiska oświadczenie (12kB) plik
7. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wniosek (56kB) word
8. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego wniosek (51kB) word
9. wniosek o nadanie medalu za 50 lat małżeństwa wniosek (25kB) plik
10. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu urodzenia wniosek (41kB) word
11. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu zgonu wniosek (35kB) word
12. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu małżeństwa wniosek (36kB) word
13. wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wniosek (135kB) word

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAdministratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska,
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem - Ministrem Cyfryzacji można
się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https //www gov pl/cvfrvzacja/kontakt. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem — Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem — Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą email: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator — Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez emai:l iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Burmistrz Miasta Jarosławia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA l PODSTAWA PRAWNAPani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• sporządzenia aktu urodzenia dziecka,
• sporządzenia aktu małżeństwa,
• sporządzenia aktu zgonu,
• przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa,
• przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
• przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia,
• przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
• przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia,
• wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
• wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
• wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
• wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
• sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego,
• realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą,
• realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
• realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach,
• realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska,
• dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,
• wydania dokumentów z akt zbiorowych,
• zameldowania.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
ODBIORCY DANYCHKierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie — Prawo o aktach stanu cywilnego Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJDane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHAkty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres. 1) 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCHPani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
- kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHObowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Wytworzył: Sekretarz Miasta (11 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 14:47:18)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (24 października 2019, 13:47:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 57611

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij