Informacje dodatkowe dotyczące Statutu Gminy Miejskiej Jarosław (statuty nieobowiązujące)

Statuty archiwalne - nieobowiązujące:

Uchwała Nr 278/XXX/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku Rady Miasta Jarosławia zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Jarosław (158kB) word

Uchwała nr 733/LXI/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Jarosław (203kB) word

uchwała nr 601/LII/09 z dnia 29.06.2009 w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Jarosław (668kB) pdf


Zgodnie z art. 164 Konstytucji RP gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i ma osobowość prawną.
Przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.
Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
Zgodnie z art. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) o ustroju gminy stanowi jej statut.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (30 czerwca 2004)
Opublikował: UM Jarosław (25 maja 2004, 10:02:43)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (15 czerwca 2020, 10:56:39)
Zmieniono: korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 40220