Strona główna  >  Zarządzenia  >  Burmistrza Miasta Jarosławia  >  2020

Zarządzenia Burmistrza Miasta Jarosławia z 2020 roku

Zarządzenia z roku 2020 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2019 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2018 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2017 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2016 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2015 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2014 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2013 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2012 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2011 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2010 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2009 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2008 Burmistrza Miasta Jarosławia  |  Zarządzenia z roku 2007 Burmistrza Miasta Jarosławia

Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze zarządzenia Burmistrza Miasta Jarosławia »Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 17 lutego 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 17 lutego 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia

Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 lutego 2020


w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarosławiu

Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 11 lutego 2020


w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego - przebudowa ul. Miłej wraz z odwodnieniem.

Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10 lutego 2020


w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz określenia jego zadań

Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 lutego 2020


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 lutego 2020


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. S. Galika

Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 lutego 2020


w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Miejskiej Jarosław miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 5 lutego 2020


w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego w miejscowości Jarosław

Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3 lutego 2020


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy

Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny składanych wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2020

Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w Jarosławiu obr. 4

Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodach na terenie miasta Jarosławia w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu opiniowania złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku za osiągnięte wyniki sportowe

Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 34.2/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie sprawozdania z wykonania Planu audytu wewnętrznego na 2019 rok w Gminie Miejskiej Jarosław

Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2020 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2020
Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze zarządzenia Burmistrza Miasta Jarosławia »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij