Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 20896)

126/2018

przeniesienie zarządzenia do zarządzeń nieobowiązujących


Data: 2020-07-03 11:29:35
Autor: Barbara Brzezińska

349/2013

przeniesienie zarządzenia do zarządzeń nieobowiązujacych


Data: 2020-07-03 11:28:28
Autor: Barbara Brzezińska

Przetarg Nieograniczony

Modyfikacja SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.


Data: 2020-07-03 09:54:10
Autor: Marcin Giliciński

Data: 2020-07-02 14:33:38
Autor: Piotr Grzeszczak

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie wyniku postępowania


Data: 2020-07-02 13:58:38
Autor: Paweł Dernoga

PETYCJE OD 2020 ROKU

uzupełnienie


Data: 2020-07-02 11:55:36
Autor: Barbara Brzezińska

PETYCJE OD 2020 ROKU

uzupełnienie


Data: 2020-07-02 11:55:28
Autor: Barbara Brzezińska

Data: 2020-07-02 11:38:30
Autor: Barbara Brzezińska

PETYCJE OD 2020 ROKU

uzupełnienie informacji o odpowiedź na petycję


Data: 2020-07-02 11:23:40
Autor: Barbara Brzezińska

PETYCJE OD 2020 ROKU

uzupełnienie informacji o daty odpowiedzi na petycje


Data: 2020-07-02 11:20:30
Autor: Barbara Brzezińska

Data: 2020-07-01 10:29:24
Autor: Piotr Chrzan

Informacje zostały pogrupowane w katalogach:

uzupełnienie informacji o katalog


Data: 2020-07-01 07:46:26
Autor: Barbara Brzezińska

Data: 2020-07-01 07:45:02
Autor: Barbara Brzezińska

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław

przeniesienie informacji o raporcie do katalogów wg raportowanego roku


Data: 2020-07-01 07:41:23
Autor: Barbara Brzezińska

Data: 2020-07-01 07:30:34
Autor: Barbara Brzezińska

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław

przeniesienie informacji do katalogu wg danego roku


Data: 2020-07-01 07:29:55
Autor: Barbara Brzezińska

Informacja o propozycjach dotyczących zamiany mieszkań

aktualizacja dot. zamiany mieszkań


Data: 2020-06-30 14:47:47
Autor: Barbara Brzezińska

Data: 2020-06-30 14:47:42
Autor: Barbara Brzezińska

Informacja o propozycjach dotyczących zamiany mieszkań

aktualizacja dot. zamiany mieszkań


Data: 2020-06-30 14:44:37
Autor: Barbara Brzezińska

Data: 2020-06-30 14:44:30
Autor: Barbara Brzezińska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 20896)