Przetargi unieważnione z 2019 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 28 (z 28)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Krakowskiej – zabezpieczenie osuwiska na wysokości bazyliki oo. Dominikanów.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.28.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 maja 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych. Mur oporowy z balustradą, schody terenowe, utwardzenie chodnika w Jarosławiu, ul. Tarnowskiego- działki nr ewid. gr. 2433/3, 2433/4, 2433/5, 2429 obręb 4 Jarosław.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.26.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 maja 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Rynek 1

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.15.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej w obrębie Rynku miejskiego w Jarosławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż toalety wolnostojącej"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.22.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Modernizacja fontanny w parku B. Puzon

zamawiający: ZP.271.2.21.2019
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.21.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust 1 pkt 1 Pzp - nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Modernizacja fontanny w parku B. Puzon

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.16.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnych: Przebudowa ul. Lelewela.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.13.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej w obrębie Rynku miejskiego w Jarosławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż toalety wolnostojącej".

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.10.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 28 (z 28)