Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 66) starsze przetargi »zamówienie na:

„dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Jarosławia wraz z instalacją i dostosowaniem do potrzeb zamawiającego”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-28/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 września 2009  08:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/08/2009
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 sierpnia 2009  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Remont i przebudowa wejścia głównego i wejść bocznych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu”

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Wykonanie usług Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-27/0
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 sierpnia 2009  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa mleka smakowego o zawartości nie mniej niż 1,5 % tłuszczu do szkół podstawowych w kartonikach 0,20 l – 14 448 litrów

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-26/0
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 sierpnia 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygniecie 

zamówienie na:

„Remont ciągów pieszych os. 1000-Lecia w Jarosławiu”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Izolacja fundamentów, remont szachtów, odbojówki i schodów zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, ul. Żeromskiego 4, 37-500 Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonywanie remontów bieżących dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Nadbudowa stromego dachu w budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 w Jarosławiu

zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 12 w Jarosławiu, ul. płk. W. Szczepańskiego 2, 37-500 Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont chodników przy Hali Sportowej MOSiR w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 110537-2009
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 sierpnia 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont podłóg pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu

zamawiający: Publiczne Gimnazjum nr 3 wJarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych dróg gminnych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

utwardzenie alejek Starego Cmentarza w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 lipca 2009  13:00
wynik postępowania: rozstrzygniecie 

zamówienie na:

Przebudowa dwóch studni publicznych wierconych: S-8 zlokalizowanej na Os. Kopernika w Jarosławiu - dz. nr 3099/3, obręb 4 i S-18 zlokalizowanej w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego w Jarosławiu - dz. nr 1545/3, obręb 4.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygniecie 

zamówienie na:

wykonanie remontu sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Roślinne Zagospodarowanie terenów zieleni na działkach Gminy Miejskiej Jarosław, nasadzenie drzew i krzewów, zakładanie trawników.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 lipca 2009  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu

zamawiający: Publiczne Gimnazjum nr 2 Im. Ks. Stanisława Konarskiego Ul. Jana Pawła II 26, 37-500 Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 lipca 2009
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

budowę Ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Żeromskiego 4 w Jarosławiu, w ramach realizacji programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego TURKUS"

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: unieważnienie 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 66) starsze przetargi »