Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 71) starsze przetargi »zamówienie na:

Uporządkowanie południowej i wschodniej strony stoku skarpy Wzgórza Św. Mikołaja w Jarosławiu (dz. Nr 2122 obr. nr 4 w Jarosławiu)

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 września 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawę serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 września 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 września 2008  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Jarosław - Przemyśl, w km 129+675 – 129+914 strona prawa ul. Kraszewskiego w mieście Jarosław.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 września 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont schodów – Mały Rynek do ul. Jasnej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 września 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Zagospodarowanie zielenią terenu Małego Rynku w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 11 września 2008  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

wykonanie iluminacji świetlnej wraz z instalacją elektryczną budynku Ratusza w Jarosąłwiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 września 2008  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

opracowanie projektu przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, Pl. A. Mickiewicza 6

zamawiający: Miejskiegi Ośrodek Kultury w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 września 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa 14 694 litrów mleka smakowego w kartonikach 0,20 l. do szkół podstawowych w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 września 2008  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice – Korczowa w km 650+930-651+500 strona prawa ul. 3 Maja w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 sierpnia 2008  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

dostarczenie środków do utrzymania jakości i czystości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 sierpnia 2008  09:00
wynik postępowania: Jarosław 2008-09-01 Zawiadomienie o wyniku postępowania Zawiadomienie Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Przetarg na dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTEM” inż. Mariusz Krawczyk, ul. Niska 3b, 40-678 Katowice. Uzasadnienie Kryterium oceny ofert – 100% cena. Zamawiający dokonał symulacji zakupu poszczególnych środków w oparciu o zużycie w poprzednim roku. Najkorzystniejszą /najtańszą/ ofertę przedstawiła firma PW INTEM. Jednocześnie informujemy, że zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił żadnej oferty. Zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców: Zamawiający dziękuje wszystkim oferentom za wzięcie udziału w postępowaniu.  

zamówienie na:

Udzielenie Kredytu Długoterminowego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 27 sierpnia 2008  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II ul. Traugutta 15 w Jarosławiu w ramach programu pn. "Moje boisko Orlik 2012"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 sierpnia 2008  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

remont ulicy Jasnej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

remont ulicy Zwierzyniec

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. prof. Grucy, na Osiedlu Witosa i Osiedlu Prośbów w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

wykonanie robót remontowych i utwardzenia terenu oraz podłoży bezpiecznych placów zabaw przy ul. Grucy, na os. Witosa i Prośbów w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 11 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

wykonanie iluminacji świetlnej wraz z instalacją elektryczną budynku Ratusza w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosłąw
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 sierpnia 2008  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont ulicy Piaskowej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont ul. Lipowej wraz z łącznikiem w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 71) starsze przetargi »