Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.84.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP - Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na gromadzone odpady”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.78.2019
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 29 listopada 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.65.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 listopada 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie - art. 93 ust. 1 pkt 4 UPZP. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Stabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.76.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 listopada 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Stabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.73.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 października 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 -Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa drogi gminnej (bocznej ul. Pawłosiowskiej), na działkach miejskich nr 528/1, 528/2, 529/5, 529/6, 530/1 obręb 5”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.71.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 października 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Skarbowskiego - I etap.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.67.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 października 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Stabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.68.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 października 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie art. 93 ust 1 pkt 4 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Popiela

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.63.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

„Elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu - II ETAP – roboty wykończeniowe”

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP7.3/P/2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 września 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie- art. 93 ust 1 pkt 4 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem miedzy ulicami 3-go Maja i ul. Przygrodzie w obrębie działek nr ewid. gr. 3094/9, 3061, 2907 położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Jarosławia”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.61.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Remont sali konferencyjnej, kontynuacja modernizacji instalacji i oświetlenia w budynku JOKiS. Monitoring w Centrum Edukacji Kulturalnej

zamawiający: Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JOKiS.ZP.2.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żądna oferta 

zamówienie na:

Kontynuację modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

zamawiający: Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JOKiS.ZP.1.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant podstawowy-1 obiekt przy Szkole Podstawowej nr 9”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.47.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 lipca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

„Projekt budowy automatycznej toalety publicznej w obrębie Rynku miejskiego w Jarosławiu”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż toalety wolnostojącej”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.46.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 lipca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa bocznej ul. Pogodnej na dz. nr: 464/2, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.37.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej (PROJEKT-ZRID) dla inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Misztale.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.34.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 czerwca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawę 50 zestawów komputerów stacjonarnych (jednostka centralna, myszka, klawiatura, zainstalowany system operacyjny), wraz z zainstalowanym pakietem biurowym (na każdym komputerze) oraz 50 monitorów

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.29.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 czerwca 2019  14:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.32.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 czerwca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

„Elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu - II ETAP”

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: SP7.1/P/2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 31 maja 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust. 1 pkt 4 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »