Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2019

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Usługa Społeczna
nr sprawy: ZP.271.10.1.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.85.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 listopada 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust 1 pkt 1- nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Budowa budki dla inkasenta na działce nr 2395/1 obręb nr 4 Jarosław, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż budki dla inkasenta na parkingu przy pl. Bóżnic”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.83.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 listopada 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 

zamówienie na:

„Dostawa 10 laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla każdego komputera, a także 10 myszek optycznych w ramach zadania pn.: „ W sieci bez barier” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.84.2018
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 listopada 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych pn. : Przebudowa budynku usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (Klub Seniora) przy ul. 3 Maja w Jarosławiu wraz z wyposażeniem

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.79.2018
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 października 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa 10 laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla każdego komputera, a także 10 myszek optycznych w ramach zadania pn.: „ W sieci bez barier” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.80.2018
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 16 października 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

„Dostawa 10 laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla każdego komputera, a także 10 myszek optycznych w ramach zadania pn.: „ W sieci bez barier” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.75.2018
wartość: Powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 27 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Szczepańskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.73.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Bocznej Szczytniańskiej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.67.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Miłosza

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.57.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust 1 pkt 4 - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Spółdzielczej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.54.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 11 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust 1 pkt 4 - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń usytuowanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Kraszewskiego z przeznaczeniem na przedszkole”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.51.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust 1 pkt 4 - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Konfederackiej w zakresie: przebudowa parkingu w km 0+000 do km 0+058 od strony Osiedla Pułaskiego, wraz z wjazdami oraz chodnikiem wzdłuż parkingu, do sklepu spożywczego.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.47.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust 1 pkt 4 - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Spółdzielczej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.45.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust 1 pkt 4 - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu – etap III

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.44.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa parkingu na działkach miejskich przy dworcu PKP w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.42.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust 1 pkt 4 - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa budki dla inkasenta na działce nr 2395/1 obręb nr 4 Jarosław, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż budki dla inkasenta na parkingu przy pl. Bóżnic”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.43.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia na ul. Rybackiej - I etap

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.40.2018
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 maja 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa parkingu przy ulicy Benedyktyńskiej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.36.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 maja 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust 1 pkt 4 - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze przetargi »