Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »zamówienie na:

„E-Jarosław: e -usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.110.2017
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1, nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kultury w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”- nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.112.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 grudnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem w formule projektuj buduj w ramach zadania inwestycyjnego Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.114.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 listopada 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.107.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93. ust 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - „Remont MOK Jarosław”

zamawiający: GMina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.94.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Modernizacja alejki wraz z odwodnieniem na Starym Cmentarzu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.86.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 października 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

"Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.79.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 września 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Leona Czechowskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.82.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 września 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Brodowicze do budynku nr 31

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.80.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 września 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie - art 93 ust 1 pkt 4 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji formalno - prawnej i wykonawczej budowy budki parkingowej przy parkingu przy placu Bóżnic w ramach zadania inwestycyjnego "zakup i montaż budki dla inkasenta na parkingu przy pl. Bóżnic"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznoy
nr sprawy: ZP.271.2.74.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 września 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Raszyńskiej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznoy
nr sprawy: ZP.271.2.69.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 września 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta 

zamówienie na:

Utwardzenie terenu na działce miejskiej nr 307 przy ul. Dolnoleżajskiej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznoy
nr sprawy: ZP.271.2.67.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta 

zamówienie na:

Przebudowa ul.Raszyńskiej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznoy
nr sprawy: ZP.271.2.55.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 sierpnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

„Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem – II etap”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.53.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 lipca 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Modernizacja ul. Jana Pawła II

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.48.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 lipca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Remont i konserwacja zabytkowego muru oporowego na działce nr 2122/4 obręb nr 4 w Jarosławiu w ramach zadania: „konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.46.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 lipca 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP. nr 9, ul. Łazy Kostkowskie wraz z oświetleniem na terenie miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.40.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 czerwca 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 

zamówienie na:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjno-socjalnego stadionu sportowego z przeznaczeniem na siłownię i saunę, zlokalizowanego na działkach nr ewid.gr. 1515/1, 1515/7 w m. Jarosław obręb ewidencyjny nr 4, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu miejskiego JKS – Etap III”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.38.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 czerwca 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia w Alei Kasztanowej na os. Gen. Kazimierza Pułaskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.36.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 czerwca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie art. 93 ust.1 pkt.4 

zamówienie na:

Wykonanie chodnika wzdłuż przy Szkole Podstawowej Nr 4

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.29.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 maja 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie - brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »