Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

MODERNIZACJA PARKINGU PRZED DWORCEM PKP W JAROSŁAWIU

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.81.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni komputerowych oraz pracowni przyrodniczych dla szkół w ramach projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.66.2016
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 21 listopada 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

zamówienie na:

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej – droga dojazdowa KM 0+305,0 – KM 345,0

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.70.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 listopada 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W PIWNICACH MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JAROSŁAWIU

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MOK.ZP.5.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 listopada 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej – droga dojazdowa KM 0+305,0 – KM 345,0

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.60.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 października 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych i wewnętrznych w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp.271.2.56.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 października 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Remont i konserwacja obiektu zabytkowego będącego w użytkowaniu Gminy Miejskiej Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.50.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 września 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Usługę transportową polegającą na przewozie i opiece w czasie przewozu dzieci (uczniów) na zajęcia do szkół

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.49.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 września 2016  07:45
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji formalno- prawnej i wykonawczej obejmującej przebudowę i remont instalacji c.o. oraz adaptację pomieszczeń na saunę i siłownię w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2 w Jarosławiu"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.31.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 lipca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie- brak ofert 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji formalno- prawnej i wykonawczej obejmującej przebudowę i remont instalacji c.o. oraz adaptację pomieszczeń na saunę i siłownię w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2 w Jarosławiu"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.27.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę parku wspinaczkowego i modernizację placu zabaw dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych w Ogródku Jordanowskim w Parku im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.24.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 maja 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja schodów terenowych z os. Tysiąclecia do ul. Słonecznej”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.15.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 kwietnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)