Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Konserwacja oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenach Gminy Miejskiej Jarosław w 2016 roku

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.46.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 grudnia 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

„Robota budowlana polegająca na usunięciu elementów utwardzenia ul. Elektrownianej wbudowanych poza granicami pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Elektrownianej”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.24.2015
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 sierpnia 2015  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Usługa projektowa w ramach zadania pn.: Zakup i montaż nowych wiat przystankowych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.4.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 marca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)