Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2015 r

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.37.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 grudnia 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.36.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 grudnia 2014  13:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.:„Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.34.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 listopada 2014  13:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie- art. 93 ust. 1 pkt 4 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.27.2014
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 17 września 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)