Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Modernizacja ul. Dojazdowej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.50.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 października 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust. 1 pkt 4, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

usługa przewozowa polegająca na dowożeniu i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych uczniów na zajęcie szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkania

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.42.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 września 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie - brak ofert 

zamówienie na:

Modernizacja ulicy Łokietka w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.33.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 sierpnia 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie  

zamówienie na:

Modernizację ul. Kruhel Pawłosiowski w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.31.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 sierpnia 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony- art. 93 ust. 1. pkt 4 

zamówienie na:

Oznakowanie pieszego szlaku historycznego miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.29.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 sierpnia 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony - art 93 ust 1 pkt 1 - brak ważnych ofert 

zamówienie na:

Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Jarosławiu

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 lipca 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (. tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta  

zamówienie na:

Modernizacja ulicy Słonecznej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.24.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  08:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MOPS273.2.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 czerwca 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

Dostawa i montaż cyfrowego sprzętu kinowego z zestawem 3D dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MOK.ZP.2.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie -nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Modernizacja ulicy Dojazdowej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.21.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 czerwca 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Jarosławiu

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP6.271.1.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 czerwca 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (. tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)  

zamówienie na:

Prace remontowe i konserwatorskie Bramy Krakowskiej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.17.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 marca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)