Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.32
wartość: DO KWOTY PROGOWEJ
termin składania ofert: 10 grudnia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie-Brak ofert 

zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Jarosławia wraz z dostawą urządzeń telekomunikacyjnych oraz zapewnieniem usług gwarancyjnych i serwisowych.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.30.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 listopada 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie- brak ofert 

zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Jarosławia wraz z dostawą urządzeń telekomunikacyjnych oraz zapewnieniem usług gwarancyjnych i serwisowych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.26.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 listopada 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie- brak ofert 

zamówienie na:

Instalację monitoringu wewnętrznego w budynkach Rynek 1 i Rynek 6 Urzędu Miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.20.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 września 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

wykonanie zadania pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jarosławiu pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego”

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 1, 37 – 500 JAROSŁAW
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: D.211.1.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 lipca 2012  09:30
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry przy ul. Księdza Jakuba Makary

zamawiający: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. A. Fredry w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: MBP-VIII-226/1/12
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 marca 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie - art. 93 ust 1 pkt 4 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)