Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego RTV

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.34.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 grudnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 

zamówienie na:

adaptację sali lekcyjnej na sale koncertową kameralną w budynku PSM w Jarosławiu

zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: Znak sprawy: ZP 6/2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art.93 ust.1 pkt 6 

zamówienie na:

zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu RÓWNY START

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.32.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust. 1 pkt 1 - nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych w ramach realizacji projektu RÓWNY START

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.31.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie -art 93 ust.1 pkt 4 

zamówienie na:

zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego RTV

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-iv.271.2.30.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie - art 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp 

zamówienie na:

Zakup Pomocy Dydaktycznych i materiałów papierniczych w ramach realizacji projektu RÓWNY START

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.28.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnieie - Brak ofert 

zamówienie na:

PLAC ZABAW Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZENIA TERENU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W JAROSŁAWIU

zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 9 Im Jana Brzechwy 37-500 Jarosław, ul. Wyspiańskiego 3
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: Mp-9
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4-Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Zakup sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu „RÓWNY START”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.16.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 czerwca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawę jednego samochodu osobowego, fabrycznie nowego – rok produkcji 2011

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.14.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 kwietnia 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert niepodlegających odrzuceniu 

zamówienie na:

Usługi pocztowe w zakresie przesyłeko wadze powyżej 50 g

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.13.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 kwietnia 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie - brak ofert 

zamówienie na:

Usługi pocztowe w zakresie przesyłek o wadze powyżej 50 g

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.12.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 marca 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie - brak ofert 

zamówienie na:

Wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.2712.4.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 stycznia 2011  08:30
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.2712.3.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 stycznia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najniższej oferty niepodlegajacej wykluczeniu przewyższa kwotę, jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Usługa przewozowa polegająca na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkoły

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetag Nieograniczony
nr sprawy: OAIV2712-2/11
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 stycznia 2011  08:30
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)