Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Usługa przewozowa polegająca na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-35/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 grudnia 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

oczyszczanie mechaniczne ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-34/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 grudnia 2010  08:00
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotę, którą zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkoły

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-30/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 grudnia 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Zakup samochodu osobowo - ciężarowego , fabrycznie nowego, rok produkcji 2010 dla Straży Miejskiej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-27/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 15 listopada 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie  

zamówienie na:

Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 4/10 na części Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-24/2010
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 października 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowę i wyposażenie placu zabaw w ramach realizacji Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu”

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP 11
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 sierpnia 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie - brak ofert 

zamówienie na:

Budowa i wyposażenie placu zabaw w ramach realizacji Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu”

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2010
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu - art. 93 ust. 1 pkt 1 

zamówienie na:

Remont elewacji kamienicy Rynek 6 wraz z kolorystyką

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-16/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

budowę przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-10/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 lipca 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

Wykonanie remontu pomieszczeń segmentu żywieniowego i pomieszczeń przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Słoneczna 1a w Jarosławiu.

zamawiający: Szkoła Podstwowa nr 10 ul. Słoneczna 1a 37-500 Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2010
wartość: powyżej 60000 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

wykonanie robót rozbiórkowych budynku Nr 1 (dużej ujeżdżalni) na terenie kompleksu dawnych koszar kawalerii przy ul. Piekarskiej w Jarosławiu na dz. nr 23473, obręb nr 5

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-6/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 kwietnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)