Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-25/0
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 22 września 2009  13:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na os. Piłsudskiego w Jarosławiu i Rekreacyjnym placu gier na zapleczu kamienicy Rynek 12 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-29/0
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 września 2009  13:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

na realizację przebudowy auli na sale koncertową w budynku PSM w Jarosławiu

zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 sierpnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

„Remont i przebudowa wejścia głównego i wejść bocznych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu”

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 sierpnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: brak oferentów 

zamówienie na:

Rozbiórka wiat do suszenia cegły, przykrycia pieca do wypalania cegły oraz dwóch budynków gospodarczych na terenie byłej cegielni, zlokalizowanych na dz. nr 98/11 przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 16 czerwca 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

Na realizację inwestycji pn. Projekt Nr WND-RPPK.02.01.00-18-096/08 Przebudowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 marca 2009  12:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)