Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Stadionu Szkolnego przy ul. Piekarskiej w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 31 października 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Działając na podstawie przepisu art 93 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Stadionu Szkolnego przy ul. Piekarskiej w Jarosławiu” Uzasadnienie: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SKARBOWSKIEGO W JAROSŁAWIU

zamawiający: Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 października 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 września 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

Uporządkowanie południowej i wschodniej strony stoku skarpy Wzgórza Św. Mikołaja w Jarosławiu (dz. Nr 2122 obr. nr 4 w Jarosławiu)

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 września 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

remont schodów - Mały Rynek do ul. Jasnej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 sierpnia 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SKARBOWSKIEGO W JAROSŁAWIU

zamawiający: Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 sierpnia 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. prof. A. Grucy, na os. Witosa i os. Prośbów w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 sierpnia 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II ul. Traugutta 15 w Jarosławiu, w ramach programu pn. "Moje boisko Orlik 2012"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 lipca 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: art.93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Remont ulicy Zwierzyniec w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 lipca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: art.93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skarbowskiego w Jarosławiu

zamawiający: Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 lipca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: art.93 ust.1 pkt 1 - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Budownictwo Socjalne w Jarosławiu II etap, Budynek socjalny nr 1 przy ul. Wróblewskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 lipca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: art.93 ust.1 pkt 4 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 7 lipca 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

zamówienie na:

Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku ratusza w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 maja 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

wykonanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Franciszkańskiej i zaplecza w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 maja 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Ratusza w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty prgowej
termin składania ofert: 28 kwietnia 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony 

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji płyty Rynku w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 15 stycznia 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)