Przetargi unieważnione z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

dostawa i montaż hali namiotowej całorocznej na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 listopada 2007  09:30
przyczyna unieważnienia: Jarosław 2007-11-22 Zawiadomienie o wyniku postępowania Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych unieważniam postępowanie. Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż hali namiotowej całorocznej na lodowisku, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

zamówienie na:

Przebudowa dachów na obiektach szkolnych Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 4 października 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Uniważnienie 

zamówienie na:

„Remont pomieszczeń kompleksu żywieniowego w budynku Gimnazjum Nr 1” w Jarosławiu

zamawiający: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 06.164.1163 z późn.zm.) 

zamówienie na:

Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniony 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycjipn: Budowa sali gimnastcznej przy gimnazjum publicznym nr 2 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

„Wykonanie remontu więźby i pokrycia dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, Pl. Mickiewicza 6 ”

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Dostawa dwóch autobusów - dostosowanych do potrzeb komunikacji miejskiej Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniony 

zamówienie na:

Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2007  10:00
przyczyna unieważnienia: Uniueważnienie  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)