Przetargi unieważnione z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

dostawę komputerowych materiałów eksploatacyjnych i części komputerowych dla Urzędu Miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2005
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

zamówienie na:

„zakup pojemników ( przystosowanych do współpracy z samochodem specjalistycznym STAR-200) do selektywnej zbiórki odpadów”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2005
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Rozbudowa i modernizacja Domu Sportowca w ramach funkcjonujących obiektów MOSiR w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2005
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

wymianę siedzisk na trybunie stałej na obiekcie hali sportowej MOSiR w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaroslawiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 EUR
termin składania ofert: 24 listopada 2005
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 pkt 4 Ust. z dnia 29 stycznia 2004 - "Prawo zamówień publicznych" 

zamówienie na:

zakup samochodu osobowego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 21 października 2005
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji renowacji zabytkowej kamienicy Attavantich, Rynek 5 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 18 października 2005
przyczyna unieważnienia: na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

zamówienie na:

wykonanie praz związanych z przebudową kotłowni węglowej na gazową w budynku Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu przy ul. H. J. Tarnowskiego.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 16 września 2005
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Dostawa kamery monitorującej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 8 września 2005
przyczyna unieważnienia: unieważniony na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu zabytkowej kamienicy Attavantich, Rynek 5 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2005
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

wykonanie "Projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę Hotelu Turkus w ramach funkcjonujących obiektów MOSiR w Jarosławiu przy ul. Sikorskiego ”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2005
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

zamówienie na:

wykonanie projektu budowlanego "Remont-przebudowa Domu Hotelowego TURKUS w Jarosławiu oraz montaż urządzenia dźwigowego na zewnątrz budynku.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 22 lutego 2005
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)