Przetargi unieważnione z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

wykonanie remontu ul. Elektrownianej w Jarosławiu.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony pisemny
nr sprawy:
wartość: 156.000 PLN
termin składania ofert: 30 lipca 2004
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Gmina Miejska Jarosław może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)