Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0 + 936,90 do km 1 + 935,90”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.18.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie - art. 93 ust. 1 pkt 4 

zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.16.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP - Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.3.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  14:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP - Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)