Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

„Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior+ przy Placu Mickiewicza 18”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.37.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Nadzór inwestorski w ramach zadania: Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ulicy Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną – etap III.

zamawiający: ZP.271.2.31.2020
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.31.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 lipca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0 + 936,90 do km 1 + 935,90”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.18.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie - art. 93 ust. 1 pkt 4 

zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.16.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP - Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.3.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  14:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP - Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)