Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.24.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.20.2020
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 miasta Jarosławia w obrębie ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.21.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

1. Bieżące utrzymanie rowu deszczowego „Potoku Głęboka” na odcinku 1823 mb od wiaduktu kolejowego na os. Kombatantów do ujścia rzeki San oznaczonego numerami ewidencyjnymi 5-2810, 4-3118, 4-3128, 4-2963/2, 4-2963/1, 4-2961/1, 4-2961/2 polegające na dwukrotnym w ciągu roku 2020 wykonaniu prac konserwacyjnych. 2. Konserwacja rowu R-R w korycie „Starego Sanu” na odcinku 2 480 m w m. Jarosław Obręb 3 działka nr 195/3 w km 1+760-3+210, działki nr 195/1, 1188 w km 3+280-4+310 oraz rowów bocznych R-1 w km 0+000-0+260, R-2 w km 0+000-0+260 w m. Jarosław działki 1249/1 i 1236

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.23.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosław i Gminy Pawłosiów – wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe, na gazowe kotły kondensacyjne i kotły opalane biomasą”. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Czysta Energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1.- Realizacja Planów Niskoemisyjnych. Projekt nr: RPPK.03.03.01-18- 0010/18.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.22.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosław i Gminy Pawłosiów – wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe na gazowe kotły kondensacyjne i kotły opalane biomasą”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.10.2020
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 16 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘCIE 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0 + 936,90 do km 1 + 935,90"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.19.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygniecie 

zamówienie na:

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa placu zabaw przy ul. Legionów wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw dla dzieci przy ul. Legionów w Jarosławiu na działce nr 2688 obr. 5.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.14.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy blokach 3-go Maja 44, 46, 48 – II etap”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.17.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej Nr 2”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.15.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zadanie Nr 1 - Budowa oświetlenia ul. Boczna Okrzei. Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia ul. Słoneczna – III etap. Zadanie Nr 3 – Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w dzielnicy nr 5. Zadanie Nr 4 - Budowa oświetlenia ul. Danilewicza.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.13.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 marca 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Rozbudowa ul. Łączności - III etap

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.12.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa dróg dojazdowych oraz chodników na os. Wojska Polskiego – II etap

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.11.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych: Część 1: Budowa oświetlenia ul. Boczna Garbarze. Część 2: Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa. Część 3: Budżet Obywatelski – Oświetlenie płyty boiska na stadionie JKS 1909 Jarosław.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.9.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ul. Miłej wraz z odwodnieniem".

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.8.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego w miejscowości Jarosław”.

zamawiający: ZP.271.2.7.2020
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.7.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego w miejscowości Jarosław”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.4.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w 2020 roku.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.5.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Oczyszczanie mechaniczne ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.6.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w 2020 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 15 stycznia 2020  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »