Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 61) starsze przetargi »zamówienie na:

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2021

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.68.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 31 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 r., Świadczenie usługi restauracyjnej.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
tryb zamówienia: usługa społeczna
nr sprawy: MOPS.271.1.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Zadanie 1. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w 2021 r. Zadanie 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów cmentarzy komunalnych w 2021 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.67.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2021.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Usługa społeczna
nr sprawy: ZP.271.10.1.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budżet obywatelski- oświetlenie płyty boiska na stadionie JKS Jarosław- I Etap

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.66.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Usługa polegająca na wykonaniu zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2020/2021 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczaniem.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.65.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych– Przebudowa ul. Zbożowej II etap

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.63.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie bulwarów nad rzeką San”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.64.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowa parkingu w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie bulwarów nad rzeką San”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.61.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ul. Garbarze oraz ul. Boczna Garbarze.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.60.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 października 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Zadanie nr 1 - Budowa oświetlenia bocznej ul. Zbożowej. Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia drogi łączącej ul. Kamienną z ul. Lipową (dz. nr 416 obr.1).

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.59.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 października 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Roboty budowlane polegające na budowie obiektu małej architektury w miejscu publicznym na dz. Nr 2315/2, obręb 0004, Jarosław w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na Małym Rynku”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.56.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 października 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarosław oraz Gminy Przeworsk wraz jednostkami organizacyjnymi na okres od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.47.2020
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 8 października 2020  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem przy ul. Skarbowskiego 10”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.55.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 października 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Brodowicze na działkach miejskich

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.52.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 września 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z budową obiektu małej architektury – placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem przy ul. Skarbowskiego w Jarosławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku nr 1 „Radosny Zakątek” ul. Skarbowskiego 10 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.50.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 września 2020  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali usługowych z przeznaczeniem na żłobek”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.53.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali usługowych z przeznaczeniem na żłobek” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku nr 1 „Radosny Zakątek”, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.49.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 września 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 61) starsze przetargi »