Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Zielonej”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.45.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 września 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania i wyposażenia – w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” PFRON nowe stanowisko pracy, moduł I „Instytucje”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczone
nr sprawy: ZP.271.2.44.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 września 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior+ przy Placu Mickiewicza 18

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.43.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Miłej”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.39.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Słonecznej – etap III

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.41.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Usługi transportowe polegające na przewozie i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci (uczniów) z miejsca zamieszkania na zajęcia szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkania na trasach: część 1 - Jarosław/os. Witosa 2/4 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 30 - os. Witosa 2/4 (jeden uczeń), część 2 - Jarosław/os. Witosa 11/6 - Branżowa Szkoła I Stopnia w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 30 - os. Witosa 11/6 (jeden uczeń), część 3 - Jarosław/ul. Przemysłowa 50 - Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. A. Mickiewicza ul. Kraszewskiego 39 - ul. Przemysłowa 50 (jeden uczeń), część 4 - Jarosław/ul. Czarnieckiego 3/30 - Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. A. Mickiewicza ul. Kraszewskiego 369 - ul. Czarnieckiego 3/30 (jeden uczeń).

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.42.2020
wartość: Poniżej kwoty progowej
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ulicy Kruhel Pełkiński na działkach miejskich nr 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11 oraz 79/1 obręb 4 do wysokości budynku nr 59 wraz z oświetleniem ulicznym LED”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.40.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zadanie Nr 1 - Budowa oświetlenia bocznej ul. Pogodnej (dz. 1015/5, 1016/5). Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia bocznej ul. Grodziszczańskiej (dz. 511, 522/2, 522/4). Zadanie Nr 3 - Budowa oświetlenia ul. Kamienna. Zadanie Nr 4 - Budowa oświetlenia boczna ul. Dolnoleżajskiej.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.35.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘCIE 

zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej – etap II”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.38.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01 września do 31 grudnia 2020 r. z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.27.2020
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z budową stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej- II etap, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.36.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R- ul. Kraszewskiego w Jarosławiu”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.32.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Piastów – etap II – od ulicy Traugutta do ul. Chrobrego km 0+003,00 – 0+316,20 ”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.33.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.26.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 lipca 2020  13:00
wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘTY 

zamówienie na:

Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ul.Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną - III etap.

zamawiający: Gmina Miejska |Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.29.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 lipca 2020  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Di3 do S2 o długości 70 m”, w ramach projektu „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.28.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa trzech bocznych ulic ulicy Misztale – działki nr 563, 424 (na odcinku 120 m) oraz 457/1, 461/1 obręb 3”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.25.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.24.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.20.2020
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 miasta Jarosławia w obrębie ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.21.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »