Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 68) starsze przetargi »zamówienie na:

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
tryb zamówienia: Usługa społeczna
nr sprawy: MOPS.271.1.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2020.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Usługa społeczna
nr sprawy: ZP.271.10.2.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Modernizacja płyty Rynku w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosławponiżej
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.82.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 listopada 2019  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa drogi gminnej (bocznej ul. Pawłosiowskiej), na działkach miejskich nr 528/1, 528/2, 529/5, 529/6, 530/1 obręb 5”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.81.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 listopada 2019  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Skarbowskiego - I etap

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.80.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 listopada 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem miedzy ulicami 3-go Maja i ul. Przygrodzie w obrębie działek nr ewid. gr. 3094/9, 3061, 2907 położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Jarosławia”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.79.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Usługa społeczna
nr sprawy: ZP.271.10.1.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Usługa polegająca na wykonaniu zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2019/2020 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczaniem.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.77.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 listopada 2019  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa trybun ziemnych na stadionie miejskim przy ul. Piekarskiej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.74.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont z częściową wymianą pokrycia dachu oraz remont kominów – Budynek mieszkalny przy ul. Braci Prośbów 6 w Jarosławiu”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.75.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 31 października 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu - II ETAP – roboty wykończeniowe”

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP7.5/P/2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 października 2019  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia: Zadanie Nr 1 - Budowa oświetlenia ul. Pasieka. Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia ul. Zwierzyniecka. Zadanie Nr 3 – Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w dzielnicy nr 5 – I etap.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.72.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 października 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Remont z częściową wymianą pokrycia dachu oraz remont kominów - Budynek mieszkalny przy ul. Braci Prośbów 6 w Jarosławiu”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.70.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 11 października 2019  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na os. Pułaskiego w Jarosławiu.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.69.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 października 2019  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Ordynackiej”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.66.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 października 2019  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Przebudowa ul. Przygrodzie - II etap

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.64.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 października 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na os. Pułaskiego w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.62.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 października 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ul. Kamiennej.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.60.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 września 2019  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa placu przy ul. Poniatowskiego 42 na działkach miejskich nr 2371/8 i 2370/16 ob.5”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.58.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 16 września 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 68) starsze przetargi »