Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 59) starsze przetargi »zamówienie na:

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2019

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.89.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych pn. : Przebudowa budynku usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej ( Klub Seniora) przy ul. 3 - go Maja w Jarosławiu wraz z wyposażeniem.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Prrzetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.88.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Usługa polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2018/2019 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczaniem.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.86.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2018  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.81.2018
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 21 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarosław oraz Gminy Przeworsk wraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2019-2020”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.78.2018
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 30 października 2018  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Przebudowa ul. Elektrownianej + odwodnienie – Etap I – kanalizacja deszczowa zgodnie z dołączonym projektem”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.82.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 października 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Część 1 – Rozbiórka trybun ziemnych na stadionie miejskim przy ul. Piekarskiej. Część 2 – Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej – I etap.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.77.2018
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 października 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa i montaż foteli kinowych, paneli akustycznych i platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury Pl. A. Mickiewicza 6 37-500 Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: MOK.ZP.1.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 września 2018  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Bocznej Szczytniańskiej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.74.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.76.2018
wartość: do kwoty rogowej
termin składania ofert: 27 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Spółdzielczej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.72.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ul. Rybacka - I Etap

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.69.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Zakup usług transportowych polegających na przewozie i opiece w czasie przewozu dzieci (uczniów) na zajęcia do szkół i po zajęciach do domu na trasach (96 km dziennie): 1) Jarosław- Szkoła podstawowa nr 9 im. Tadeusz Kościuszki ul. Łazy Kostkowskie 14 – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi 1 w Jarosławiu i z powrotem po zakończeniu zajęć. 2) Jarosław – Stawki – Szkoła Podstawowa nr 7 im. St. Staszica, ul. Dolnoleżajska 16 – Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi, Plac Piotra Skargi 1 w Jarosławiu i z powrotem po zakończeniu zajęć.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.70.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportowej polegającej na przewozie i opiece w czasie przewozu : Niepełnosprawnych dzieci (uczniów) z miejsca zamieszkania na zajęcia szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkania na trasach:  Jarosław/Oś. Witosa 2/4 – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 30 – Oś. Witosa 2/4 (jeden uczeń),  Jarosław/Oś. Witosa 11/6 – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. St. Konarskiego ul. Jana Pawła II 26 – Oś. Witosa 11/6 ( jeden uczeń),  Jarosław/ul. Skarbowskiego 14/4 – Szkoła POdstawowa Nr 2 im. ks. St. Konarskiego ul. Jana Pawła II 26 – ul. Skarbowskiego 14/4 (jeden uczeń),

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.71.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Rajskiej w km 0+175,50 – 0+320,50

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.68.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Instalacja nowych słupów oświetlenia ulicznego w Dzielnicy nr 5

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.66.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu - etap III

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Ogłoszenie wyniku
nr sprawy: ZP.271.2.65.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Miłosza

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.64.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 31 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń usytuowanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Kraszewskiego z przeznaczeniem na przedszkole”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.63.2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu ETAP I”

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica ul. Dolnoleżajska 110, 37-500 JAROSŁAW
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: SP7.1/P/2018
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 59) starsze przetargi »