Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 94) starsze przetargi »zamówienie na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2018”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Usługa społeczna
nr sprawy: ZP.271.10.1.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino- realizacja w ramach projektu ESKAPADY NA KSIĄŻĘCYM SZLAKU Budowa , przebudowa, remont ogrodzenia oraz roślinne zagospodarowanie terenu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.115.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kultury w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”- nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.117.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Adaptacja Piwnic Ratusza na Centrum Edukacji Kulturalnej” w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.116.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.102.2017
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 4 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

W ramach projektu Jarosław Magiczne Miasto w tym: Adaptacja Piwnic ratusza na centrum Edukacji Kulturalnej.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.106.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino – realizacja w ramach projektu „Eskapady na książęcym szlaku”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.111.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

W ramach zadania 'budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w ramach programu M+" pt. budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybackiej 40"

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.113.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.109.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino- realizacja w ramach projektu ESKAPADY NA KSIĄŻĘCYM SZLAKU

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.101.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 15 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Utwardzenie terenu działek Szkoły Podstawowej na 11 wraz z budową zjazdu od ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.104.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Usługa polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2017/2018 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczaniem.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosławia
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.108.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.105.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Broniewskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.99.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 października 2017  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Zadanie Nr 1 - Budowa oświetlenia ulic bocznych ul. Pogodnej. Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich – Kolaniki. Zadanie Nr 3 - Budowa oświetlenia łącznika od ul. Drużynieckiej do Pruchnickiej.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.98.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji placu Na os. Słoneczne, działka nr 3119/60 obręb nr 4- etap II

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.96.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.97.2017
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzy 

zamówienie na:

Modernizacja ul. Jana Pawła II

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.88.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. „Remont MOK Jarosław” oraz „Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław”

zamawiający: GMina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.100.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 października 2017  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 94) starsze przetargi »