Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 80) starsze przetargi »zamówienie na:

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy miejskiej Jarosław w roku 2017 ( 3 części)

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.84.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2017

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Usługa społeczna
nr sprawy: ZP.271.10.1.2016
wartość: poniżej 750 000
termin składania ofert: 30 grudnia 2016  08:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa lamp oświetleniowych w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP..271.2.83.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 grudnia 2016  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2..2016
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury w ogródku jordanowskim przy ul. Kraszewskiego 2w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.79.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Przeniesienie z zakładki "w toku" do zakładki "Rozstrzygnięte" 

zamówienie na:

Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w piwnicy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu - II etap plus garderoby

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: MOK.ZP.7.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 grudnia 2016  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wycinka drzew na terenie parku Miejskiego w ramach zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Bandurskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.80.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 grudnia 2016  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu pt. ,,Moja szansa na sukces”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: MOPS.273.1.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 grudnia 2016  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie projektów budowlanych rozwoju oświetlenia ulic w mieście

zamawiający: GMina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.76.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno –socjalnym na terenie stadionu miejskiego JKS pry ul. Bandurskiego w Jarosławiu, na działkach nr 1515/1, 1515/7 obręb nr 4 Jarosław, polegających na wymianie rur i grzejników.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.77.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W PIWNICACH MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JAROSŁAWIU

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: MOK.ZP.6.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2016  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Usługa projektowa w ramach zadania pn.: Zakup i montaż wiat przystankowych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.78.2016
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Usługa polegająca na wykonaniu zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2016/2017 wraz z mechanicznym pozimowym ich utrzymaniem.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp.271.2.75.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 listopada 2016  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000 zł.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.62.2016
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 16 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Gminy Miejskiej Jarosław wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Gminy Miejskiej Przeworsk wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.63.2016
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 15 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wycinkę drzew na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach komunalnych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.73.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Modernizacja chodnika na działce nr 1465/24 (łącznik pomiędzy ul. Pogodną a os. Piłsudskiego blok nr 13)

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: Zp.271.2.69.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie kamer obrotowych i stacjonarnych oraz urządzeń monitoringu wizyjnego, będących elementami rozbudowy istniejącego monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.72.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Modernizacja drogi wewnętrznej gminnej dz. Nr 2872 obr. 5

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.2.271.68.2016
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 80) starsze przetargi »