Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 54) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w 2016 roku

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.49.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław w roku 2016

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.50.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.48.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 16 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowlanej termomodernizacji budynków oświatowych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.47.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Robota budowlana polegająca na budowie kanalizacji deszczowej – etap II do cmentarza komunalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.45.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

wykonanie audytów energetycznych wraz z opracowaniem projektów budowlano-wykonawczych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.43.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.31.2015
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 27 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Zakup i montaż kamer obrotowych i stacjonarnych oraz zakup i montaż rejestratora, monitorów, dedykowanych akumulatorów, przełączników sieciowych 48 portowych, wkładek światłowodowych SFP wraz z patchcordami oraz ich instalacją i konfiguracją związaną z modernizacją serwerowi znajdującej się w Ratuszu (Rynek 1)

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.44.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 25 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2015/2016 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniem

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.39.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 listopada 2015  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2/11 w Jarosławiu na działkach 1497/9 i 1515/1 obręb 4 Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.40.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie usług projektowych dla następujących zadań: 1. Budowa parku wspinaczkowego dla dzieci w Ogródku Jordanowskim. 2. Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.42.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie usługi projektowej: Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.41.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.38.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Robotę budowlaną polegająca na remoncie ul. Elektrownianej w Jarosławiu polegającym na wykonaniu profilowania kruszywem istniejącej podbudowy i wykonaniu nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja ul. Elektrownianej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.37.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 października 2015  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Robotę budowlaną polegającą na remoncie istniejącego chodnika poprzez wymianę nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem nowej podbudowy i ułożeniem nowych krawężników ulicznych i obrzeży w ul. Skarbowskiego w Jarosławiu w ramach zadania pn.: remont chodnika przy ul. Skarbowskiego

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.35.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 października 2015  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Remont i przebudowa sanitariatów na parterze budynku, przebudowa sceny, wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej i sceny, wymiana kurtyn i okotarowania sceny, dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego sali widowiskowo- kinowej MOK w Jarosławiu”

zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: MOK.ZP.1.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 października 2015  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Robotę budowlaną polegającą na remoncie nawierzchni ul. Społecznej w Jarosławiu polegającym na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na istniejącej podbudowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Społecznej II etap

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.36.2015
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 października 2015  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Wygrodzeniu mogił z I wojny światowej w Kwaterze 16 Cmentarza Komunalnego „Nowego” przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu (I etap)”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.34.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 października 2015  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Robota budowlana polegająca na remoncie istniejącego przepustu i wybudowaniem zjazdu publicznego na ul. Słonecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja przepustu i wybudowanie zjazdu na ul. Słonecznej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.33.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 października 2015  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Robota budowlana polegająca na budowie kanalizacji deszczowej i drogi dojazdowej – etap I do cmentarza komunalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.32.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 października 2015  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 54) starsze przetargi »