Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »zamówienie na:

usługę przewozową polegającą na dowożeniu i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych uczniów na zajęcia szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkania

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.39.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2015 r.”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.40.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 grudnia 2014  08:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych związanych z Adaptacją piwnic Rynek 4, 5, 6 w Jarosławiu na Podziemne Przejście Turystyczne” w ramach projektu pn.: „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.35.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 075 000 zł

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.32.2014
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 5 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.31.2014
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 5 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2014/2015 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniem

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.331.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 października 2014  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

BUDOWĘ DUŻEGO PLACU ZABAW WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JAROSŁAWIU

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP4.271.1.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 września 2014  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięvie 

zamówienie na:

BUDOWĘ DUŻEGO PLACU ZABAW WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP10.271.1.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 sierpnia 2014  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

usługa przewozowa polegająca na dowożeniu i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych uczniów na zajęcie szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkania

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.290.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  08:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Usługę przewozowa polegająca na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.30.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 sierpnia 2014  08:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Jarosław wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.28.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: ROZSTRZYGNI9ĘCIE 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą jej dystrybucji do zasilania obiektów Gminy Miejskiej Jarosław i jej jednostek organizacyjnych oraz Gminy Miejskiej Przeworsk i jej jednostek organizacyjnych w ramach zamówienia wspólnego (grupowego)

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.252.2014
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 30 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dolnoleżajskiej i Misztale w ramach zadania: pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dolnoleżajska i Misztale”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.26.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: rozstrzygniety 

zamówienie na:

modernizację ulicy Wodnej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.24.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Elektrownianej.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.22.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Jarosławia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Projekt budowy ścieżek rowerowych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.23.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pogodnej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.218.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.19.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Rozbiórkę i demontaż starych oraz dostawę i montaż nowych wiat przystankowych na terenie miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.20.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 maja 2014  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług projektowych ( cztery części) 1)Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicznego Mostu na Sanie w Jarosławiu (część I przedmiotu zamówienia) 2)Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicznego ul. Kamiennej w Jarosławiu (część II przedmiotu zamówienia) 3)Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicznego ul. Pawłosiowskiej (część III przedmiotu zamówienia) 4)Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicznego ul. Kruhel Pawłosiowski (część IV przedmiotu zamówienia)

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.18.2014
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 15 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »