Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 73) starsze przetargi »zamówienie na:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.64.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław w 2013 roku – 5 części

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.65.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni i parków należących do Gminy Miejskiej Jarosław w 2014 roku

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.62.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.61.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/KP/12/2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Konserwacja oświetlenia ulicznego w roku 2014 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.60.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1-KP/11/2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowę oświetlenia ul. Podzamcze, Harlendera, Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie, Gottfrieda w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.59.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Modernizacja schodów z os. Słoneczne do ul. Słonecznej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.56.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2013/2014 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniem

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.58.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.57.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 listopada 2013  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie usługi pn.:„Działania o charakterze środowiskowym"

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MOPS 273.5.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 5 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wycinka drzew na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach Komunalnych, Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej i cmentarzach komunalnych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.55.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 października 2013  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Adaptacja piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5, 6 w Jarosławiu na Podziemne Przejście Turystyczne” w ramach projektu pn.: „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.51.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 października 2013  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Konserwacja gruntowna rowu deszczowego „Stary San” na odcinku 1624 m w km 1+760-3+210, 3+280-3+454 oznaczonej jako działki 195/1, 195/3 w m. Jarosław Obręb 3 stanowiące własność Gminy Miejskiej Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.54.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 października 2013  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ul. Podzamcze, Harlendera, Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie, Gotfrida w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.49.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 października 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Budowa oświetlenia ul. Żołnierskiej w Jarosławiu ”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.46.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 października 2013  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Budowa oświetlenia Pl. Piotra Skargi do ul.Panieńskie- etap II”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.45.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 października 2013  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 73) starsze przetargi »