Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Jarosławia w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w 2013 roku

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-V.271.2.35.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 grudnia 2012  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawę i montaż foteli teatralno - kinowych

zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w JAROSŁAWIU
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: MOK-ZP1/2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.35.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 grudnia 2012  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Instalacja monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ulicy Legionów w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.34.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1-KP/11/2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 10 grudnia 2012  08:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Konserwacja oświetlenia ulicznego w roku 2013 r

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.31.2012
wartość: DO KWOTY PROGOWEJ
termin składania ofert: 7 grudnia 2012  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu RÓWNY START

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.29.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Roz 

zamówienie na:

Usługa wykoszenia południowego i wschodniego stoku skarpy Wzgórza Św. Mikołaja w Jarosławiu oraz wykoszenie terenów miejskich w obr. Nr 4

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.271.2.27.2012
wartość: DO KWOTY PROGOWEJ
termin składania ofert: 21 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wycinka drzew na terenach zieleni miejskiej. Wycinka i pielęgnacja drzew oraz frezowanie starych pni na terenie Nowego Cmentarza Komunalnego przy ul. Krakowskiej i Starego Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.271.2.28.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Adaptacja mieszkania na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP nr 2/2012
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Modernizacja ul. Zduńskiej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.24.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.25.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 7 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont mogił zbiorowych Żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.23.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 października 2012  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa mleka smakowego o zawartości nie mniej niż 1,5% tłuszczu do szkół podstawowych w kartonikach 0,20 l- 25 342,20

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.22.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 września 2012  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 126 000 złotych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.12.2012
wartość: równa lub powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 17 września 2012  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Instalacja monitoringu wewnętrznego w budynkach Rynek 1 i Rynek 6 Urzędu Miasta Jarosławia

zamawiający: gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.21.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 września 2012  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych

zamawiający: Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: MOPS 273.2.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 31 sierpnia 2012  08:00
wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘCIE 

zamówienie na:

Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ul. Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.18.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Zamiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.19.2012
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze przetargi »