Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »zamówienie na:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosławi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-32/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

konserwacja oświetlenia ulicznego w roku 2011 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-33/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa mleka smakowego o zawartości niemniej niż 1,5 % tłuszczu do szkół podstawowych w Jarosławiu w kartonikach 0,20 l -15 646,80

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-31/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostarczenie środków do utrzymania jakości i czystości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/12/2010
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  08:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont kompleksu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu uwzględniający zmianę pokrycia dachowego oraz elewacji sali gimnastycznej i łącznika

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Niegraniczony
nr sprawy: SPIV.-ZP/01/2010
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

Dostosowanie klatki schodowej oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu przy ul. Dolnoleżajskiej 16 do wymagań przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Niegraniczony
nr sprawy: SP7
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 2 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Przetarg nie został rozstrzygnięty, ponieważ cena najniższej oferty przekraczała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.  

zamówienie na:

Dostawa samochodu osobowo - ciężarowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2010 dla Straży miejskiej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-29/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2010  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

PROMOCJA MIASTA JAROSŁAWIA POPRZEZ SPORT - W DYSCYPLINIE -PIŁKA KOSZYKOWA MĘŻCZYZN

zamawiający: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: OAIV3412-28/10
wartość: do kwoty progowe
termin składania ofert: 12 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wycinka i pielęgnacja drzew, roślinne zagospodarowanie w granicach działek gminy miejskiej Jarosław obejmujących tereny: Cmentarz Nowy przy ul. Krakowskiej, zieleń wewnątrzosiedlowa, Park miejski przy ul. Bandurskiego i zieleńce miejskie

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-26/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 października 2010  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-25/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 października 2010  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowę i wyposażenie placu zabaw w ramach realizacji Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 9 w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP9
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 września 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowę i wyposażenie placu zabaw w ramach realizacji Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu”

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP7
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 15 września 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik- Jarosław- Przemyśl, w km 129+964 do km 130+121 strona lewa Ul. Kraszewskiego w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-22/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Utwardzenie Alejek Starego Cmentarza w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-20/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu w roku szkolnym 2010/2011

zamawiający: Publiczne Gimnazjum nr 3
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PG-III-393/1/2010
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont eelewacji kamienicy Rynek 6 wraz z kolorystyką

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-21/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa mleka smakowego o zawartości nie mniej niż 1,5 % tłuszczu do szkół podstawowych w kartonikach 0,20 l – 14 266,20 litra

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-23/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 sierpnia 2010  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

„Remont ciągu komunikacyjnego (korytarza) II piętra w Publicznym Gimnazjum Nr 2 ul. Jana Pawła II 26” w Jarosławiu

zamawiający: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PG nr 2
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Budowę przedszkola na 10 na osiedlu Kombatantów 22 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-19/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Promocja miasta Jarosławia poprzez udział zespołów w rozgrywkach co najmniej czwartej klasy ligi piłkarskiej piłki nożnej mężczyzn

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-18/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »