Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 66) starsze przetargi »zamówienie na:

Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i parków na terenie Jarosławia w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-43/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA.V.3412-44/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-45/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-42/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa mleka smakowego o zawartości nie mniej niż 1,5 % tłuszczu do szkół podstawowych w kartonikach 0,20 l – 25 132,60 litrów

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-41/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/12/2009
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wycinka drzew na terenach gminnych obejmujących: Cmentarz Komunalny przy ul. Krakowskiej, pasy drogowe dróg gminnych, zieleń wewnątrzosiedlową

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-40/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

remontu chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice - Korczowa w km 647+211 do km 647+882 strona prawa ul. Krakowska, dz. ewid. gr. nr 236 obręb nr 5 w mieście Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-38/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont i przebudowę sanitariatów budynku Ratusza wJarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-37/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 listopada 2009  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji pn. „Budowa przedszkola na oś. Kombatantów w Jarosławiu”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-39/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7 000 000 zł

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-35/09
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 4 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

wykonanie usług: 1.Prace pielęgnacyjno-konserwatorskich zabytkowego drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego „Starego” przy ul. Cmentarnej w Jarosławiu. 2.prac pielęgnacyjno – konserwatorskich zabytkowego drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego „Nowego” przy ul. Krakowskiej oraz cmentarzu wojennym przy ul. Pruchnickiej w Jarosławiu.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA.IV3412-36/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 października 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Remont utwardzenia przy Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/10/2009
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 października 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wycikna drzew na działkach Gminy Miejskiej Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-22/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 października 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

realizację przebudowy auli na sale koncertową w budynku PSM w Jarosławiu

zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: SM III.103/Z2/3
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 września 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie  

zamówienie na:

Wykonanie remontu ulicy Podgórze w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 września 2009  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na: 1.Plac zabaw na os. Piłsudskiego w Jarosławiu. 2.Rekreacyjny plac gier na zapleczu kamienicy Rynek 12 w Jarosławiu w ramach zadania „Budowa i doposażenie placów zabaw dla dzieci”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-33/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 września 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Utwardzenie terenu na placu zabaw na os. Piłsudskiego w Jarosławiu oraz na rekreacyjnym placu gier na zapleczu kamienicy Rynek 12 w Jarosławiu, w ramach zadania "Budowa i doposażenie placów zabaw dla dzieci".

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-30/0
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 września 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

wykonanie usług: a)Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/09 obszaru Zespołu Klasztornego OO Dominikanów w Jarosławiu. b)Projekt zmiany Nr 1/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-32/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 września 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 66) starsze przetargi »